Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Mindehøjtideligheder i Grindsted og i Nyborg for kampene i Nyborg den 29. august 1943

Af Erik Jensen

Den 29. august i år var det 80 år siden, at tyskerne overfaldt vort regiment og dræbte 3 af vore soldater. Herudover blev en marinesoldat dræbt på kajen i Nyborg.

Jydske Dragonregiment arrangerer hvert år kransenedlægninger på de 3 grave og igen i år foretog regimentet et storslået arrangement.

Suzanne og jeg deltog.

Orlogsgast Niels Bøje Olsens mindeplade.

Ved kornet Knud Børge Madsens gravsted på Grindsted Kirkegård holdt chefen for Jydske Dragonregiment, Søren Damgaard Møller, en historisk beretning om tyskernes overfald, mens en skoles elever og mange fremmødte lyttede til talen.

Regimentschefen nedlagde herefter en buket ved gravstedet.

Regimentschefen hænger en krans ved mindepladen på vandrerhjemmet.

Regimentschefen nedlægger krans ved Hotel Nyborg Strand.

I Nyborg havde Marineforeningen lavet et stort arrangement på Nyborg Havnekaj, hvor orlogsgast Niels Bøje Olsen mistede livet under kamphandlingerne og hvor der er nedsat en mindeplade på kajkanten. Der blev sunget af Nyborg Mandskor og saluteret med forladegeværer.

Mange af foreningens medlemmer var mødt op og overværede taler fra Marineforeningen samt af Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs.

Ved Nyborgs tidligere vandrerhjem, hvor en del af vore soldater var indkvarteret, blev der lagt en laurbærkrans med efterfølgende tale af Nyborgs viceborgmester, Michael Gertsen.

Ved Hotel Nyborg Strand – ved den store mindesten over de 4 afdøde – nedlagde regimentschefen igen en krans og viceborgmesteren fortalte her om kamphandlingerne.

Mindehøjtideligheden af sluttedes med nedlægning af krans på kaptajn C.L. Wesenbergs gravsted på Nyborg Kirkegård.

Kaptajn Wesenbergs gravsted.

 

Mindehøjtidelighed på Løvel kirkegård


 
Også på Løvel Kirkegård blev der afholdt en højtidelighed den 29. august. På kirkegården ligger Ivan Jacobsen begravet. Han mistede livet ved tyskernes overfald om morgenen den 29. august for 80 år siden. Jydske Dragonregiment stillede med Prinsens Livregiments fane og fanekom-mando under kommando af oberstløjtnant Thomas Schmidt, der lagde en buket. Fra soldaterforenin-gen deltog fanebærer Bent Nielsen og Peder korshøj. Der var yderligere ca. 15 deltagere i højtideligheden

  

   
 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918