Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Landsformanden har ordet

Af: Oberst, tidligere generalmajor Kurt Mosgaard.
I har forhåbentligt nydt julen og har taget fat på det nye år. I ønskes alle et rigtigt godt nytår.

Et af de sidste arrangementer i det forgangne år var regimentets 366 års fødselsdag den 30. november. Vi fejrede dagen med en march gennem byen med Prinsens Musikkorps forrest fulgt af vore faner. Det vækker fortsat gode minder og stor interesse hos dem, vi møder på vejen. Der blev fotograferet ivrigt, og Peder Korshøj havde på vanlig vis arrangeret godt vejr.

Efterfølgende lagde chefen for Jydske Dragonregiment oberst Søren D. Møller og jeg en krans ved vore mindesten på paradepladsen, som jo nu hedder oberst J.C. Lunds Plads. Regimentet og dets soldater har kæmpet for Danmark og en fredelig og tryg verden siden 1657. Der har undervejs været dræbte og sårede ved regimentet, og dem vil vi altid huske og ære.

Arrangementet blev efterfulgt af et møde i repræsentantskabet, hvor det konstateres, at det går godt i vores forening – både med hensyn til økonomi og aktiviteter. Medlemsfaldet er svagt faldende, så vi skal fortsætte med at udvikle os og finde på nye emner, som kan interessere både nuværende og potentielle medlemmer.

Dette blad kræver en kæmpe indsats af bladudvalget og bidragyderne. Det er dyrt at trykke og udsende – men også helt uundværlig for de fleste. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at I bidrager med indlæg og anekdoter fra jeres soldatertid, om aktiviteter og tanker om vores forening og andet, som I synes kunne være interessant at læse om. Også gerne helt aktuelle emner fra jeres lokalområde og den verden, som omgiver os. Gerne suppleret med fotos, så også dragonerne kan følge med.

Der skal igen-igen lyde en stor tak til jer alle for at slutte op om regimentet og soldaterforeningen. En særlig tak til alle jer frivillige i bestyrelser, fanebærere m.fl., som får det hele til at hænge sammen.

Tak for indsatsen og opbakningen gennem året, som gik.

Gloria Finis
Kurt Mosgaard
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918