Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Regimentets oprettelse

Af: Erik Jensen, militærhistorisk medarbejder
For en måneds tid siden – den 30. november – markerede soldaterforeningen regimentets 366 års oprettelsesdag og i den anledning, har jeg udarbejdet en dansk oversættelse af den aftale – Kapitulation – som Kong Fr. III indgik med Feltmarskal Ernst Albrecht von Eberstein. 

Eberstein

 

FR III

Kapitulation

med feltmarskal Ernst Albrecht von Eberstein til at erhverve et fodregiment.

København, november 1657.

Vi, Frederik den tredje, bekendtgør hermed, at Vi med vores agtværdige og ærede von Eberstein har aftalt, at han hverver et fodregiment af gode, dygtige officerer og soldater med ret til udbetaling af normale honorarer (Werbgelder), hvorfor Vi har aftalt følgende kapitulation med ham:

900 Først gælder, at han skal lede dette regiment som oberst (øverstbefalende) og efter hans skøn udpege en oberstløjtnant og andre underofficerer.
901 Dette regiment skal bestå af 8 kompagnier af gode soldater, hvert kompagni med hundrede soldater (Kopffen) foruden officererne.
902 Han, vores feltmarskal (von Eberstein), tager efter hvervningen til Glückstadt og de omliggende marskområder (Marschländer), hvor der oprettes deres samlingsplads. Skulle et uventet møde med en fjende, undervejs i forbindelse med levering af tropper, ske angreb, beskydning eller tilfangetagelse, afkortes leveringen til regimentet, dog såfremt at dette ikke er officerernes skyld og uforsigtighed.
903 Hver duelig soldat (Knecht) tildeles tretten rigsdaler, for hvilke han hjælper med at erhverve fane og udstyr.
904 Når folkene ankommer til Glückstadt og de tilstødende marskområder, bliver de indkvarteret i de omgivende fyrstedømmer og modtager den almindelige forplejning (sie werden gebräuchlich verpflegt).
905 Så snart regimentet med de 8 kompagnier er ankommet, modtager officererne i rangorden og soldaterne deres udstyr (Ihr Münster Monath), før de går i felten.
906 Dette regiment passes på samme måde som øvrige gode regimenter, tilsiger den juridiske forvaltning.
907 Således observeres staben af officerer tilhørende dette regiment, ligesom ved andre ærede regimenter, der opholder sig i vores fyrstedømmer.
908 Så snart hver kaptajn har modtaget halvdelen af sit kompagni, mødes han på samlingspladsen ved officersmessen. (Officierstractement).
909 Og når man ved hvervning fordeler de aftalte honorarer (Werbgelder), som afhentes i vores by, Hamborg, modtages en skriftlig kvittering.
910   Når honorarerne er fordelt, skulle regimentet være klar i de benævnte områder.

Denne aftale (Urkundt) er forsynet med min kongelige underskrift, og med Vort hemmelige segl derunder, og han, feltmarskallen (von Eberstein), skal også forsyne aftalen med sit emblem.

Således fastlagt i vores kongelige residens i København.

Frederik.


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918