Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

En historisk beretning fra regimentet...
3. REGIMENT

Af militærhistorisk medarbejder Erik Jensen.

Regimentet oprettedes som ”3. Regiment” i 1880 !!! – hvordan skal det nu forstås?
Ja – selvom de fleste har lært, at 3. Regiment fik navnet efter 6. Bataljon i 1951, er historien nu en lidt anden.

3. Regiment blev oprettet efter en ny hærlov den 25. juli 1880 og kom til at bestå af 2., 13., 23. og 33. Bataljon. De tre førstnævnte med garnison i København, 33. Bataljon i Ringsted og regimentet indgik i 2. Sjællandske Brigade.

Garnisonen i København var ”Sølvgades Kaserne”, som blev bygget 1771 og var fra starten kaserne for Danske og Norske Livregiment, men allerede 4 år senere skulle kasernen rømmes, og benyttes til hospital.

I sommeren 1784 rykkede regimenterne imidlertid tilbage til indkvarteringen i Sølvgades Kaserne, og i de næste 138 år udfoldede der sig et broget liv bag de tykke mure.

Den 1. november 1923 blev 3. Regiment ifølge lov om hærens ordning af 7. august 1922 reserveregiment med reservebataljonerne: 13., 23. og 27. Fordelingen blev således, at 13. og 23. fik garnison i Viborg, 27. i Odense. 2. Bataljon indgik som linjebataljon i 7. Regiment med garnison i Tønder, og 27. Bataljon tilgik fra 7. regiment.

Sølvgades Kaserne, København  

Den 1. november 1932 blev regimentet i henhold til hærloven af 23. marts 1932 igen linjeregiment og kom til at bestå af 6., 9. og 20. Bataljon, 23. Forstærkningsbataljon og et skytskompagni. 6. og 20. Bataljon tilgik fra 9. Regiment, der blev nedlagt. 3. Regiment fik med bataljonerne garnison i Viborg.

Historien om 3. Regiment giver således også forklaring på, hvorfor den nu nedlagte Københavns afdeling af soldaterforeningen, der i øvrigt var Prinsens Livregiments Soldaterforenings ældste, blev oprettet i 1918 i København med navnet ”Foreningen III Regiment”.

De 3 bataljoner (6. 9. og 20.) havde megen større kompetence, end de bataljoner vi kender fra Prinsens Livregiment. De var egenrådige i indkaldelser, uddannelse, retsforhold m.v. og regimentet, der i de første år udelukkende bestod af en stab, havde opgaver som kontakt til myndighederne, leje af øvelsesområder og kasernefaciliteter og lignende forhold.

Som bekendt var 6. Bataljon historiebærende for vort regiment. Bataljonen hed indtil 1842 Kongens Regiment, men fik ved hærloven navnet: 6. Linie-Infanteri-Bataillon. Navnet blev i flere omgange ændret fra Bataillon til Regiment og omvendt, men i 1867 blev navnet slet og ret 6. Bataillon.

I 1951 ophørte de nummererede bataljoner og 6. Bataljon afleverede dens fane, afdelingsmærke og historie til det den 1. november 1951 oprettede 3. Regiment. Man kan således sige, at det gamle 3. Regiment ophørte den dato og et nyt af samme navn oprettedes.

Vort kendte regimentsmærke med vildsvinehovedet blev den 6. juli 1949 tildelt 6. Bataljon, som et nyt ”afdelingsmærke” og blev således videreført af det nye 3. Regiment – senere Prinsens Livregiment.

GLORIA FINIS

 

Regimentsmærket  

 


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918