Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Historisk beretning fra regimentet....

Af: Erik Jensen, militærhistorisk medarbejder

Ebersteins Kammer

Betegnelsen dækkede over ”regimentets privatejendom”, idet det jf. ”Love og Bestemmelser for Forsvaret”, 15. hæfte fremgik, at disse samlinger var (citat) ”Gaver til udsmykning af opholds- og
spiselokaler for Officerer”, hvilket efterhånden -og bl.a. efter 3. Regiments 300-års jubilæum den
30. november 1957 - fandtes utilstrækkelig.

Grunden var den, at der ved et regiment fandtes mangfoldige ting, som dels ikke var Forsvarets
ejendom og dels ikke nødvendigvis benyttedes til de formål, der var anført i 15. hæfte og tilhørte
således foreninger og lign. ved regimentet.

Ebersteins Kammer skulle medvirke til, at • videreføre og udbygge regimentets traditioner,
• styrke korpsånden i regimentet og

• repræsentere regimentets personel,når der var særlig anledning dertil.

Kammeret var under ledelse af en kammermester,en kasserer og 3 kammerforvaltere og samlingerne bestod af:

900 Biblioteket. Senere ”Prinsens Livregiments Bogkammer”,
901 ”Prinsens Livregiments Sølvkammer” og
902 ”Prinsens Livregiments Effektkammer.”

Bogkammeret

Bogkammeret er oprettet i 1970 og bogbestanden hidrører fra det i 1822 oprettede corpsbibliotek ved Lauenborgske Jægercorps, og som blev tilført regimentets bibliotek af de siden 1865 i Viborg garnisonerede enheders officerskorps.

På daværende tidspunkt var der mange af officererne, som lånte bøger og der blev ofte ved donationer og lign. tilført flere bøger, så ledelsen i løbet af 1970´erne så sig nødsaget til at afholde auktioner, så beholdningen kunne håndteres.

Ved regimentets ophør i 2005 blev biblioteket tilbudt til Jydsk Dragonregiment, som aftog en del, med havde ikke tilstrækkelig plads til hele beholdningen, hvorfor det meste tilgik Prinsens Livregiments Mindelokaler

Sølvkammeret

Sølvkammeret er grundlagt den 7. maj 1962, da regimentet udsendte en opfordring til at deltage
i opstarten af et sølvkammer med det formål, at give regimentet og dets foreninger mulighed for i passende ramme at repræsentere regimentet og/eller dets foreninger såvel indad- som udadtil.

En del af midlerne stammer dog fra gaver, givet ved regimentets 300 års jubilæumsdag, men efterfølgende tilgik midlerne ved officerernes indbetalinger.

Man indbetalte til regnskabsføreren 2 kr. pr. måned og når den enkelte havde indbetalt nok, blev der indkøbt et stykke 3-tårnet sølvbestik og giverens navn blev indgraveret i bordgaflen, skeen eller  kniven. Senere blev der investeret i sauce- og kartoffelskeer, stegegafler og kagegafler samt større borddækningsting som lysestager og askebægre m.m.

t af Beholdningen voksede, så den på et tidspunkt bestod af bl.a. 200 bordknive og 200 gafler.Ved regimentets sammenlægning med JDR i 2005, blev beholdningen overført til Dragonregimentets
Officerskorps og en lille samling tilgik Mindelokalerne til udstilling.

 

Kniv og gaffel med indgravering: K.E. Clausen
og H.B.K. Olsen
 

Effektkammeret


Gave fra ”The Buffs”.

Ved det førnævnte jubilæum i 1957 blev der givet en stor del gaver, som naturligvis kom til at omfattede begrebet ”regimentets private ejendom”. Gaverne fra jubilæet omfattede store og dyre sølv- og glasting, kunst, malerier og mange udsmykningsgenstande og efterhånden indgik der også i kammerforvalterens opgaver at registrere  og passe på de våben, som var udlånt fra Nationalmuseet og andre effekter, som blev indkøbt af Officersforeningen.

Effekterne opbevares i Mindelokalerne, dog tilgik der forskellige effekter til JDR i 2005, herunder 2 vildsvinehoveder, maleriet af Ernst Albrecht von Eberstein, 2 kopier af store krigsmalerier, malet af Rosenstand, maleriet af Prins Henrik, som regimentet fik ved 325 års jubilæumsdagen, malet af Preben Hornung samt enkelte flere effekter.

Der blev ved 300-års jubilæet også givet en stor
mængde pengegaver, hvorved man oprettede
”Prinsens Livregiments Fond”. Midlerne kom fra
byens banker, VLKs chef, regimentets officerer,Viborg by, Viborg Amtsråd samt flere andre. 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918