Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
  Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Bowling
30 personer deltog i bowlingaften med 7. november 2012 med efterfølgende spisning. Bedste kvinde var Helle Thougaard og bedste mand var Denis S. Nielsen. Der var bred enighed om, at det var en god aften med god tilslutning.

Julefrokost
49 medlemmer og pårørende deltog i julefrokosten den 9. december. Vi havde fået et godt tilbud fra cafe Stationen, den tidligere brandstation. Vi fik en flot julemenu, som alle var meget tilfredse med. Efter frokosten var der bankospil med gode præmier. Det blev en god dag med god snak og hygge.

Hvervekampagne
I 2011 og 2012 havde vi med stort held en konkurrence, hvor medlemmer, der skaffede nye medlemmer, deltog i en konkurrence med 3 flasker vin som præmier. I 2012 skaffede 12 medlemmer således 22 nye medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at konkurrencen fortsættes i 2013. Du opfordres til at skaffe nye medlemmer og dermed deltage i konkurrencen. Vinderne offentliggøres ved den ordinære generalforsamling.

Ordinær generalforsamling 2013
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 1800 i foreningens lokaler ”Paradiset” på Viborg Kaserne.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2012
5. Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent
6. Valg
a. Kasserer.
b. Et bestyrelsesmedlem
c. 4 medlemmer til repræsentantskabet
d. 2 suppleanter til bestyrelsen
e. 2 revisorer
f. 2 revisorsuppleanter
g. Fanebærer og hjælper 
7. Eventuelt
Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, skal tilmelde sig hos formanden, tlf. 23 32 43 66 senest den 27. februar 2013.

Kammeratskabsaften med Dragonforeningen i Holstebro
Vi har inviteret Dragonforeningen i Holstebro til kammeratskabsaften i Viborg tirsdag den 16. april 2013.
Program:
1800: Vi mødes foran Viborg Domkirke. Herefter guidet rundvisning i domkirken
1900: Kørsel til Viborg Kaserne
1915: Fælles spisning for egen regning (anslået kr. 50,-) og kammeratligt samvær i ”Paradiset” 
Medlemmer fra Viborg afd. tilmelder sig hos formanden tlf. 23 32 43 66 senest 5. april 2013.

Aktiviteter
Kammeratskabsaftener den 2. og 4. tirsdag kl. 1900 – 2130 i ”Paradiset” på Viborg Kaserne.
Indendørsskydning på banerne på Kirkebækvej den 1. og 3. torsdag
Generalforsamling: 6. marts 2013
Udflugt med Dragonforeningen: 16. april 2013:Viborg Domkirke
Aftenudflugt: 14. maj 2013: Viborg Miniby.
Fugleskydning: 31. august 2013
Bowling: 30. oktober 2013
Julefrokost: 8. december 2013
 
P. Korshøj

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918