Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
IVedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra lokalafdeling Viborg

Skydning
Vore dygtige skytter vandt igen pokalen i firkantskydningen på 200 m udendørs med 741 points. De øvrige resultater var: Forsvarsbrødrene: 710 points, De Blå Baretter: 667 points. Bedste individuelle resultat var Knud Erik Holm med 146 points. Holdet bestod af Jens Erik Pedersen, Jan Tostrup, Charles Kolding, Bjørn Jensen, Bent Nielsen, Karl Buksti, Bent Svejstrup, Knud Erik Holm, Pauli Johansen og Denis S. Nielsen. Tillykke til vore gode skytter

Ny fuglekonge
Ved den årlige fugleskydning i Prinsens Livregiments Soldaterforening i Viborg med 14 deltagere blev Karl Buksti, Viborg, ny fuglekonge.

De øvrige resultater blev: Krone: Knud Erik Kristensen, Mønsted, Hals og hale: Bent Svejstrup, Viborg, Højre og venstre vinge: Charles Kolding, Løgstrup, Æblet: Aage Pedersen, Viborg, Sværdet: Bjarne Sørensen, Randers.

Dagen startede med fælles morgenbord, leveret af sidste års fuglekonge Bjørn Jensen. Herefter gik skydningen i gang. Der var en god stemning. Dagen sluttede med præmieoverrækkelse og fælles frokost. En god dag for de 14 fremmødte.

Hvervekampagne for nye medlemmer
I Viborg afdeling er der i 2013 en hvervekampagne for tegning af nye medlemmer, hvor man deltager i lodtrækning om 3 x 1 flaske rødvin. Indtil nu har 10 medlemmer på denne måde tegnet 21 nye medlemmer. Tak for jeres indsats. Men hvis foreningen skal fastholde sit medlemstal, mangler vi din tegning af nye medlemmer!!! De fleste af jer har kontakt til én eller flere tidligere soldater fra Prinsens Livregiment. Det kan nås endnu. Meddel kontaktmulighed til nye medlemmer til Peder Korshøj, tlf.: 23 32 43 66 eller på e-mail: pkorshoej@youmail.dk

Bestyrelsens Visioner for 2014
Bestyrelsen har besluttet at fastholde de samme aktiviteter i 2014 som i 2013, dog suppleret med en vinaften og et foredrag. For at fastholde medlemstallet skal der ske yderligere hvervning af nye medlemmer med aktiv medvirken fra medlemmernes side. Det er bestyrelsens hensigt at deltage i lokale aktiviteter og at være synlig i lokalområdet bl.a. ved aktiv pressepolitik.
Aktiviteter
Kammeratskabsaftener den 2. og 4. tirsdag kl. 1900 – 2130 i ”Paradiset” på Viborg Kaserne.

Indendørs skydning på banerne på Kirkebækvej den 1. og 3. torsdag.

2014:
18. februar: Vinaften
18. marts: Generalforsamling
April: Møde med Dragonforeningen i Holstebro
13. maj: Aftenudflugt til Hedeselskabets museum i Viborg
14. juni: Jubilarstævne
29. oktober: Bowling
18. november: Foredragsaften
7. December: Julefrokost

Ændringer kan forekomme

Alle medlemmer og deres pårørende sendes de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Peder Korshøj
 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918