Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen

Bowling
Den 30. oktober deltog 36 medlemmer og pårørende i bowlingaften i Bowl'n'Fun. Efter 1 times spil spiste vi god mad på stedet. Der var præmie til de bedste resultater:
Damer. Kirsten Fruergaard, herrer: Denis S. Nielsen.
En god aften.

Julefrokost
Søndag den 1. december holdt foreningen sin årlige julefrokost for 61 medlemmer og pårørende, igen i år på Cafe Brandpunktet. Efter en udvidet og fin menu var der bankospil med rigtig mange præmier, som på ingen måde blev ligeligt fordelt blandt deltagerne. Det var en god dag med samvær og hygge.

Vinaften
Som noget nyt indbyder foreningen herved medlemmer og pårørende til vinaften tirsdag den 18. februar 2014 kl. 1900 i ”Paradiset”. Det er ikke ” Wein, Weib und gesang”, men der kan smages på udsøgte kvalitetsvine og hertil små specialiteter i form af snacks. Pris for deltagelse er kr. 100, pr. person. Tilmelding senest den 11. februar 2014 til Peder Korshøj: 23 32 43 66. Da der kun kan være 40 personer i lokalet er det ”Først til mølle”-princippet.

Generalforsamling
Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 18. marts 2014 kl. 1800 i ”Paradiset” på Viborg kaserne.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2013 (orientering)
5. Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent
6. Valg
a. Formand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer
c. 4 medlemmer til repræsentantskabet
d. 2 suppleanter til bestyrelsen
e. 2 revisorer
f . 2 revisorsuppleanter
g. Fanebærer og hjælpere
7. Eventuelt

Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement hos Madam Sund i den tidligere cafeteriebygning N. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, skal tilmelde sig hos formanden senest den 10. marts på tlf. 23 32 43 66.
Eventuelle dekorationer anlægges.

Aktiviteter i 2014
Kammeratskabsaftener den 2. og 4. tirsdag kl. 1900 – 2130 i ”Paradiset” på Viborg Kaserne.
Indendørs skydning på banerne på Kirkebækvej den 1. og 3. torsdag. Nye skytter bedes kontakte Bent Nielsen tlf. 86 62 59 48.
18. februar: Vinaften
18. marts: Generalforsamling
April: Møde med Dragonforeningen i Holstebro (dato i næste blad)
13. maj: Aftenudflugt til Hedeselskabets museum i Viborg
14. juni: Jubilarstævne
29. Oktober: Bowling
18. november: Foredragsaften om Hvidstengruppen
7.december: julefrokost

Alle medlemmer og pårørende ønskes et godt nytår.

Med venlig hilsen
Peder Korshøj


Jacob Gibskov Søderberg,
Mirabellevej 8, 8800 Viborg. Indkaldt oktober 1986 til STKMP/I/PLR
Susanne Knudsen,
Hobrovej 8, 9550 Mariager. Mødt ved 1 FHSP/PLR.
Søren Ole Bertel,
Kongemosevej 41, Frederiks, 7470 Karup J. Indkaldt 2. januar 1973 til 2 PNINFKMP/I/PLR
Bjarne Sørensen,
Gl. Århusvej 236, 8800 Viborg. Indkaldt 1958 til 3. Regiment. Nr. 373599
Peder Agerbo,
Parkalle` 2, 7480 Vildbjerg. Indkaldt 2. januar 1973 til 2 RKKMP/PLR.
Peter Nielsen-Man O`Neill,
Borup Hedevej 17, Nr. Borup, 8832 Skals. Indkaldt august 1983 til PLR
Gyrithe O`Neill Nielsen-Man,
Borup Hedevej 17, Nr. Borup, 8832 Skals

Med venlig hilsen
Peder Korshøj
 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918