Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen

Bowlingaften
Der var 29 medlemmer og pårørende, som deltog i bowlingaften den 5. november. Alle gjorde deres bedste, og der var præmier til 1. og 2. pladsen således: Damer: Lene Nielsen og Helle Thougaard. Herrer:Denis Nielsen og Leif Møller. Aftenen sluttede med fællesspisning. Der var en fin stemning.
Foredragsaften
Der var 45 deltagere, som den 18. november overværede et foredrag af Hans Nejsum om Hvidstengruppen. En meget god aften og et meget interessant foredrag.
Julefrokost
Der var 65 deltagere i årets julefrokost den 7. december på Cafe Brændpunktet. Alle fik en god dag med frokost og efterfølgende bingo-spil med mange og flotte præmier.
”Øl-aften”
Alle medlemmer med ledsagere og pårørende indbydes herved til ”øl-aften” onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.00 i ”Paradiset”, Kasernevej 9, på Viborg Kaserne, hvor vi fra ”Vin og Vin” får gennemgået og smagt på 8 forskellige special-øl. Foreningen yder tilskud, hvorfor prisen er kr. 50,- pr. person. Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet senest den 13. februar til P. Korshøj, tlf.  23 32 43 66.
Generalforsamling
Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2015 kl. 1800 i ”Paradiset”, Kasernevej 9, 8800 (Den gamle kostforplejning) på Viborg Kaserne.
Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere

Formandens beretning

Aflæggelse af regnskab

Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2013 (orientering)

Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent

Valg
Kasserer

2 Bestyrelsesmedlemmer.

4 Medlemmer til repræsentantskabet

2 Suppleanter til bestyrelsen

2 Revisorer

2 Revisorsuppleanter

Fanebærer og hjælper

Eventuelt
Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement hos Madam Sund i den tidligere cafeteriebygning N. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, skal tilmelde sig hos formanden senest den 4. marts på tlf. 23 32 43 66.

Kontingent
Du vil snart modtage opkrævning af kontingent for 2015. Da foreningen jævnligt må rykke en del medlemmer for manglende indbetaling, foreslår kassereren, at du tilmelder dig på betalingsservice.

Fremtidige aktiviteter
18. februar: Øl-aften
12. marts: Generalforsamling
April: Kammeratskabsaften med Dragonforeningen i Holstebro.
Dato i næste nummer/”Prinsens”.
12. maj: Aftenudflugt til Vestre Landsret, Viborg
13. juni: Jubilarstævne
29. august: Fugleskydning
5. september: Flagdag for Danmarks udsendte
22. oktober: Bowling
29. november: Julefrokost
Ret til ændringer forbeholdes.

Med venlig hilsen
Peder Korshøj

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918