Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst… Siden sidst…
Aftenudflugt

Den 12. maj deltog 43 medlemmer og pårørende i vores udflugt til den nye Vestre Landsret i Viborg. Vi fik en god orientering og efterfølgende i rundvisning i lokalerne. Aftenen sluttede med kaffe/the og kage i mindelokalerne.


Fra aftenudflugten til Vestre Landsret.

Fremtidige aktiviteter…
Picnic- arrangement på Gule Gård lørdag den 22. august 2015 kl. 11.00 – 14.00

I forbindelse med Classic Military Show ved Tovby i Finderup Øvelsesterræn i tiden 22. – 23. august afholder Danske Dragonforeningers Sammenslutning og Prinsens Livregiments Soldaterforening åbent hus for alle medlemmer og tidligere soldater med pårørende med medbragt mad og drikkevarer på Gule Gård lørdag den 22. august 2015 i tiden kl. 11.00 – 14.00.
Du/I kommer selv med alt, hvad I skal bruge til en hyggelig picnic og godt samvær. Vi tænder grillen og åbner Gule Gård.

Tilkørsel fra Holstebrovej 183.A ved Krogsgårde.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi håber, mange vil benytte lejligheden til at mødes med tidligere soldater fra de 2 regimenter.
Evt. spørgsmål kan rettes til Arne Rindom, tlf. 21 72 44 02, og P. Korshøj, tlf. 23 32 43 66

Fugleskydning
Alle medlemmer indbydes herved til årets fugleskydning lørdag den 29. august 2015 kl. 09.00 ved skydebanerne i Dannerlyng, Viborg.

09.00: Modtagelse af sidste års fuglekonge, Peder Korshøj, flaghejsning, fælles morgenbord
10.00: Skydningen starter
13.00: Overrækkelse af præmier, frokost (medbragt mad)

Pris for deltagelse: Kr. 50,-, der betales på dagen.

Tilmelding senest mandag den 24. august til P. Korshøj, 23 32 43 66

Mød op til en hyggelig dag med mange fine præmier.

Flagdag den 5. september
Alle medlemmer med pårørende opfordres hermed til at bakke op om flagdagen lørdag den 5. september for Danmarks udsendte og dermed være med til at hædre vore udsendte danskere.
Program:
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Viborg Domkirke v/Biskop Henrik Stubkjær
Kl. 11.30: Ceremoni på Margrethepladsen med fællessang, tale og kransenedlægning v/ Viborgs borgmester
Kl. 12.00: Reception
Landsudflugt den 12. september
Til medlemmer af Viborg afdeling: Husk tilmelding til Peder Korshøj, tlf. 23 32 43 66 eller. E-mail: pkorshoej@youmail.dk senest 11. august 2015. Der foretages koordinering af samkørsel.
Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter

1. og 3. onsdag i hver måned: Udendørs skydning på 200 m. Deltagelse er gratis. Kontakt Denis S.Nielsen, Tlf. 42 91 01 15.

Fra september: Kammeratskabsaften i ”Paradiset” 2. og 4. tirsdag kl. 19.00 i hver måned. Der hygges, spilles billard og kort. Fælles kaffebord.

22. – 23. august: ”Classic Military Show”: Panserveteranstævne i Finderup Øvelsesterræn

22. august: Åbent hus/Picnic på Gule Gård

29. august: Fugleskydning

5. september: Flagdag for Danmarks udsendte.

12. september: Landsudflugt

22. oktober: Bowling

29. november: Julefrokost

Med venlig hilsen
Peder Korshøj

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918