Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Foreningen byder velkommen til…

Finn Jensen,
Søbakken 48, 8800 Viborg. Indkaldt 2. november 1959 til RKS/HTK/DRLR

Siden sidst… 

Hvervekampagne

I hvervekampagnen for 2015 har 6 medlemmer skaffet 11 nye medlemmer. Bestyrelsen har derfor besluttet, at hvervekampagnen skal fortsætte i 2016. Når du som medlem skaffer et eller flere nye medlemmer deltager du i lodtrækningen om 3 x 1 flasker rødvin med kasernens etikette. 

Julefrokost

65 medlemmer og pårørende deltog i julefrokost søndag den 29. november på Cafe Brændpunktet. Vi fik en god menu, havde bankospil med mange præmier og hyggede os sammen. Alle var enige om, at det var en god dag. Der er allerede bestilt plads til julefrokosten 2016.

Udsnit af deltagerne i julefrokosten

Opråber Denis og kontrollant Jens Erik i dyb koncentration 

Fremtidige aktiviteter… 

Bestyrelsens visioner for 2016

Bestyrelsen har besluttet at fastholde de samme aktiviteter i 2016 som i 2015. For at fastholde medlemstallet skal der aktivt ske yderligere hvervning af nye medlemmer med aktiv medvirken fra medlemmernes side.

Det er bestyrelsens hensigt at deltage i lokale aktiviteter og at være synlig i lokalområdet bl. a. ved aktiv presse-politik. Ligeledes vil bestyrelsen være aktiv på face-book. Der skal fortsat være tilbud til medlemmerne i form af kammeratskabsaftener og skydning. Andre aktiviteter kan iværksættes efter medlemmernes ønsker. 

Foredragsaften

Medlemmer og pårørende indbydes hermed til foredragsaften onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.00 i ”Paradiset” på Viborg Kaserne. Generalløjtnant Ole Kandborg kommer og holder sit foredrag:” Fra rekrut til general. Fra kold krig til international terrorisme.”

Deltagelse er gratis. Mød op til denne interessante aften. Tilmelding, ”først til mølle”, senest den 8. februar til Klavs Niebuhr på tlf. 53 83 10 11. Max 40 deltagere.

Generalforsamling

Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2016 kl. 18.00 i Hjemmeværnsbygningen, Livøvej 6, 8800 Viborg. Bemærk det nye sted.

Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere

Formandens beretning

Aflæggelse af regnskab

Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2013 (orientering)

Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent

Valg af:

Formand

2 bestyrelsesmedlemmer

4 medlemmer til repræsentantskabet

2 suppleanter til bestyrelsen

2 revisorer

2 revisorsuppleanter

Fanebærer og hjælpere

Eventuelt 

Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement.  Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, skal tilmelde sig hos formanden senest den 3. marts på tlf. 23 32 43 66.  

Kommende aktiviteter

1. og 3. torsdag i hver måned: Indendørs skydning på 15 m på banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt Denis S. Nielsen, Tlf. 42 91 01 15.

Kammeratskabsaften i ”Paradiset” 2. og 4. tirsdag kl. 19.00 i hver måned. Der hygges, spilles billard og kort og derefter fælles kaffebord.

10. februar: Foredragsaften

10. marts: Generalforsamling

12. maj: Aftenudflugt til Viborg Museum

11. juni: Jubilarstævne

27. august: Fugleskydning

3. september: Foreningernes dag på Hjultorvet

27. oktober: Bowling

4. december: Julefrokost

Ændringer kan forekomme 

Kontingent

Du vil snart modtage opkrævning af kontingent for 2016. Da foreningen jævnligt må rykke en del medlemmer for manglende indbetaling, foreslår kassereren, at du tilmelder dig på betalingsservice.

Alle medlemmer ønskes et godt nytår med tak for støtten i 2015

Med venlig hilsen

Peder Korshøj

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918