Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst...

Generalforsamling 10. marts 2016

39 medlemmer var mødt op til den årlige generalforsamling, der blev afviklet i Hjemmeværnets bygning på Livøvej i Viborg. Aage Pedersen blev valgt til dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

Herefter gennemgik kassereren Jens Erik Pedersen regnskabet, der udviste et mindre overskud og en beholdning på kr. 256.597. Regnskabet blev godkendt.

Der var genvalg til formanden, til Klavs Niebuhr og Denis S. Nielsen som bestyrelsesmedlemmer. Til repræsentantskabet genvalgtes Bent Nielsen, Jens Erik Pedersen, Denis S. Nielsen og Klavs Niebuhr. Til revisorer genvalgtes Kynde Poulsen og Bjarne Sørensen. Alle valg var uden modkandidater.

Efter generalforsamlingen fik Kristian Kongsholm, Silkeborg, overrakt medalje for 25 års medlemsskab.

Aftenen sluttede med gule ærter.

Beretning var medtaget i sidste indlæg.

4-kant-skydning
Viborg afdeling er igen deltager i 4-kant-skydning. Skydningen på 15 m. indendørs blev afviklet torsdag den 17. marts i Bjerringbrohallen med følgende resultat:

Forsvarsbrødrene 981 points
Danmarks Veteraner 964 points
PLS 934 points
Garderforeningerne 910 points

Individuelt opnåedes resultater således: Kim Knudsen 198, Bent Svejstrup 190, Pauli Johansen 187, Jens Erik Pedersen 182, Bent Nielsen 177.

Nordea´s vandrepokal for 15 m deltes mellem Hans Jørgen Stensig, Forsvarsbrødrene og Kim Knudsen, PLS med hver 600 points af 600 mulige.
Pokalen for 200 m gik til Ib Steen Jørgensen, Forsvarsbrødrene med 147 points af 150 mulige.

Kammeratskabsaften med Dragonforeningen
Den 13. april deltog 18 medlemmer med pårørende i kammeratskabsaften med Dragonforeningen i Holstebro. Det blev en rigtig god aften, hvor gæsterne fik en rundvisning for derefter at overvære aftenens udsendelse kl. 19.30. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til nyhedsoplæseren og få kaffe. Tak til Dragonerne for at arrangere en god aften.


Studieværterne svarer på spørgsmål.

Fremtidige aktiviteter...
Fugleskydning
Alle medlemmer indbydes herved til årets fugleskydning lørdag den 27. august 2016 kl. 09.00 ved skydebanerne i Dannerlyng, Viborg.

09.00: Modtagelse af sidste års fuglekonge, Karl Buksti, flaghejsning, fælles morgenbord
10.00: Skydningen starter
13.00: Overrækkelse af præmier, frokost (medbragt mad)

Pris for deltagelse: Kr. 50,-, der betales på dagen.

Tilmelding senest mandag den 22. august til P. Korshøj, Tlf. 23 32 43 66, e-mail: pkorshoej@youmail.dk

Mød op til en hyggelig dag med gode kammerater.

Flagdag for Danmarks udsendte
Mandag den 5. september 2016 hædrer og mindes vi Danmarks udsendte ved en gudstjeneste i Viborg Domkirke kl. 19.00 med efterfølgende ceremoni ved Dronning Margrethe-pladsen og mindestenen. Aftenen afsluttes med en reception i Sognegården. Mød op og vær med til at hædre vore udsendte.

Fremtidige aktiviteter
1. og 3. onsdag i hver måned udendørs skydning på 200 m på banerne ved Dannerlyng i Viborg.Deltagelse er gratis. Kontakt Denis S. Nielsen, Tlf. 42 91 01 15.

Veterancafe i ”Paradiset” mandage i lige uger kl. 18.00 – 21.00

27. august: Fugleskydning

3. september: Foreningernes dag på Hjultorvet

5. september: Flagdag med gudstjeneste kl. 19.00

27. oktober: Bowling

4. december: Julefrokost
 

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918