Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst…
I 2017 har der været en del medlemmer, der har hvervet nye medlemmer. En stor tak for deres indsats. Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte hvervekampagnen i 2018. Når du som medlem hverver et nyt medlem, deltager du i konkurrencen om 3 x 1 fl. rødvin med kasernens etikette.
Bestyrelsens visioner for 2018
Bestyrelsen har besluttet at fastholde de samme aktiviteter i 2018 som i 2017. Det indebærer, at også i 2018 vil bestyrelsen fortsætte fællesspisning i ”Paradiset”, og gennemføre en heldagsudflugt i lokalområdet. For at fastholde medlemstallet skal der aktivt ske yderligere hvervning af nye medlemmer med aktiv medvirken fra medlemmernes side. Det er bestyrelsens hensigt at deltage i lokale aktiviteter og at være synlig i lokalområdet bl.a. ved aktiv pressepolitik. Ligeledes vil bestyrelsen være aktiv på Facebook ved bl.a. at annoncere begivenheder. Der skal fortsat være tilbud til medlemmerne i form af kammeratskabsaftener og skydning. Andre aktiviteter kan iværksættes efter medlemmernes ønsker.
Foretræde hos HKH Prins Henrik
En lille delegation ledet af æresmedlem Jens Chr. Lund fik den 22. december foretræde hos HKH Prins Henrik på Marselisborg slot.

Anledningen var, at Jens Chr. Lund i samarbejde med Viborg Bryghus havde fået produceret en øl ”Obersten” med en etikette med billede af Jens Chr. Lund, der ønskede at overrække en prøvepakke til HKH Prins Henrik, HKH Kronprinsen og HKH Prins Joachim.


På billede ses fra venstre Major og Adjudant Niels Nykjær, Landsformand Kurt Mosgaard, æresmedlem Jens Chr. Lund, bestyrelsesformand/Viborg Bryghus Per Tandrup og landsnæstformand Peder Korshøj.
Julefrokost
Igen en dejlig julefrokost i et rigtig hyggeligt selskab. Julefrokosten blev igen i år afholdt på Cafe Brændpunktet i Viborg. Efter indtagelsen af den gode julemad, den traditionelle fremførelse af regimentssangen ”Lynggarden”, spillede vi julebanko med mange fine præmier. En rigtig dejlig dag i et hyggeligt samvær, så sæt endelig et kryds i kalenderen for næste års julefrokost.

Referent Klaus NiebuhrFremtidige aktiviteter

14. februar: Fællesspisning
21. februar: Foredragsaften ved Ole Tang.
7. marts: Generalforsamling
14. marts: Fællesspisning
20. marts: 100 års jubilæum
18. april: Fællesspisning
26. maj: Dagsudflugt til Silkeborg Papirfabrik.
9. juni: Jubilarstævne
14. august: Guidet aftentur i det gamle Viborg
26. august: Fugleskydning.
6. november: Bowling
2. december: Julefrokost.

Fællesspisning
Der afholdes fællesspisninger således:

14. februar: Menu: Kylling i karry med løse ris, frugt med råcreme
14. marts: Menu: Flæskesteg med kartofler og rødkål, islagkage

Begge dage kl. 18.00. Pris for deltagelse er kr. 50,- incl. en forfriskning, som betales ved mødet.

Tilmelding senest 5 dage før til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49.

Foredragsaften
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00 indbydes medlemmer og ledsagere til foredrag ved journalist Ole Tang, der fortæller om ”Vestjyske originaler”, et uhyre morsomt og underholdende foredrag. Foredraget finder sted i ”Paradiset”, Kasernevej 9 på Viborg Kaserne og er gratis. Tilmelding - ”først til mølle” – senest 8. februar til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49. Mød op til denne interessante aften og få rørt latteren.

Generalforsamling
Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 kl. 18.00 i Hjemmeværnsbygningen, Livøvej 6, 8800 Viborg.

Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere

Formandens beretning

Aflæggelse af regnskab

Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2017 (orientering)

Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent

Valg:
Formand (P. Korshøj modtager ikke genvalg)

2 bestyrelsesmedlemmer.

4 medlemmer til repræsentantskabet

2 suppleanter til bestyrelsen

2 revisorer

2 revisorsuppleanter

Fanebærer og hjælpere

Eventuelt
Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, skal tilmelde sig hos Peder Korshøj senest den 23. februar (bortrejst i tiden 29. januar – 10. februar) tlf. 23 32 43 66.

Kontingent
Du vil snart modtage opkrævning af kontingent for 2018. Da foreningen jævnligt må rykke en del medlemmer for manglende indbetaling, foreslår kassereren, at du tilmelder dig på betalingsservice.

Faste aktiviteter
1. og 3. torsdag i hver måned: Indendørs skydning på 15 m på banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt Denis Schaltz Nielsen, tlf. 42 91 01 15.
2. og 4. tirsdag kl. 19.00 i hver måned: Kammeratskabsaften i ”Paradiset” på Viborg Kaserne. Der hygges, spilles kort og billard og derefter fælles kaffebord.

Formandens afslutning
Med denne udgave af ”Prinsens” er det sidste gang, jeg skriver indlæg som formand for Viborg Afdeling. Jeg har efter nøje overvejelser og efter 12 år som formand besluttet at forlade posten. Det er med vemod, men det er for mig den rigtige beslutning. Jeg har i de 12 år haft mange gode oplevelser i arbejdet, jeg har haft en fortræffelig, arbejdsom og loyal bestyrelse, hvilket har resulteret i et godt samarbejde og en god støtte for mig. I bestyrelsen har vi sat nye initiativer i gang, og der er vedvarende sket en solid hvervning af nye medlemmer, dels fra bestyrelsens side men også i høj grad fra medlemmernes side.

Jeg håber og tror, at min afløser vil nyde samme opbakning, som har været givet til mig.
Mit hjerte banker stadig for Prinsens Livregiments Soldaterforening.

Afdelingen byder velkommen til
Tom Christensen,
Ørslevklostervej 114, Hald, 7840 Højslev. Indkaldt marts 1984 til PLR.

Carl Emil Stausbøll,
Thorsøvænget 2 A, tv, Virklund, 8600 Silkeborg. Indkaldt november 1971 til STKMP/I/PLR.

Klaus Kjærsgaard Rasmussen,
Lynggårdsvej 5, 8600 Silkeborg. Indkaldt 8. august til PLR.

Erik Dennis Egeberg,
Anemonevej 234, 8700 Horsens. Indkaldt 1991 til 1PNINFKMP/I/PLR.

Frank Jørgensen,
Købmagergade 16, 1.sal, 7000 Fredericia. Indkaldt 1980 til STKMP/2JBDE.

Holger Rix,
Beringsvænget 30, 1/tv, 8700 Horsens. Indkaldt 2. februar 1970 til 3KVGESK/I/PLR.

Gloria Finis

Med venlig hilsen
Peder Korshøj
 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918