Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen

Kære medlemmer af PLS Viborg afdeling

Tillad mig at præsentere mig selv.
Det er med en god portion positiv forventning, men også med en stor ydmyghed, at jeg har taget imod indstillingen og valget som formand for Prinsens Livregiments Soldaterforenings Viborg afdeling.
Jeg afløser således den tidligere formand Peder Korshøj på posten. Peder har gjort et fantastisk stykke arbejde i de forgangne år. Det er derfor også med en pæn grad af spænding, jeg nu overtager jobbet.

For så vidt angår mig selv.
Ja jeg blev indkaldt til Prinsens Livregiment den 2. oktober 1973. Jeg forrettede 12 mdr. tjeneste i 2 PNINFKMP, i øvrigt det sidste 12 mdr. kompagni i denne omgang, inden jeg gennemførte sergentuddannelsen og senere officersuddannelse ved Hærens Officersskole.
Jeg vendte tilbage til regimentet i 1979, som delingsfører igen i 2 PNINFKMP/I PLR under daværende major Orla Kops.

Efter en kort tjeneste og udsendelse til Cypern, gennemførte jeg videregående officersuddannelse og returnerede endnu en gang til regimentet. Denne gang som næstkommanderende i 4 MOTINFKMP med kaptajn P.N. Pedersen, som kompagnichef.
Men 2 PNINFKMP var tilsyneladende min skæbne og i 1986 blev jeg kompagnichef for 2 PNINFKMP/I PLR, det første 12 mdr. kompagni igen og med oberstløjtnant K.K. Pallesen, som bataljonschef.
Efter kort tjeneste ved Venstre Landsdelskommando i Aarhus og videreuddannelse på Forsvarsakademiet, blev jeg udnævnt til major.
Jeg havde indtil da heddet K.E. Andersen, men valgte ved mit ægteskab med Birgit Fabricius Niebuhr, at tage hendes familienavn.
Efter en tjeneste som personelforvalter ved Hærens Operative Kommando og chef for uddannelsessektionen ved Hærens Logistikskole, blev jeg i 1999 udnævnt til oberstløjtnant.
Nu fulgte en tjeneste som chef for henholdsvis II og I/DRLR, udsendelse til Bosnien og et par år senere til Kosovo, en kort periode som chef for III/PLR i Skive samt en periode som stabschef for Hærens Logistikskole, inden jeg blev chef for personeluddannelsesafdelingen og de seneste 8 tjenesteår, økonomiafdelingen ved Hærens Operative Kommando.

Jeg har, siden jeg modtag den grundlæggende faldskærmsuddannelse ved Jægerkorpset, interesseret mig for og aktivt beskæftiget mig med faldskærmssporten. I 2003 blev jeg holdleder på det militære Faldskærmslandshold og ved min tjenestemandspensionering blev jeg ansat ved Center for Militær Fysisk træning, som Sportschef for Faldskærmslandsholdet, hvilket jeg fortsat beskæftiger mig med.
Ud over mit engagement og virke for Prinsens Livregiments Soldaterforening og faldskærmssporten er jeg formand for Soldaterforeningernes Kontaktudvalg for Viborg og Omegn.
Min hustru og jeg er bosat i Karup og vores tre voksne børn har for længst forladt reden og etableret sig, men heldigvis ikke så langt fra Karup.
Jeg ved, at det bliver noget af en opgave at følge i Peder Korshøjs fodspor, men jeg vil gøre mit bedste og kan berolige med, at det vil blive i den samme gode og positive ånd.

Prinsens Livregiments Soldaterforening 100 år jubilæum

Vejret var i den grad med os, da vi tirsdag den 20. marts fejrede vores Soldaterforenings 100 år jubilæum.

Efter en travl formiddag med forberedelser og frokost for bestyrelser, æresmedlemmer og tidligere regimentschefer, samledes vi ved den gamle kostforplejning.

Med Prinsens Musikkorps i spidsen, med fanerne fra Prinsens Livregiments Soldaterforening, øvrige soldaterforeninger i Viborg, Forsvarsbrødrene og Danske Veteraner samt ikke mindst rigtig mange af vores medlemmer med ledsagere, var vi klar til at marchere gennem en flagsmykket Viborg by.


Vel tilbage på Kasernen inspicerede Hans Kongelig Højhed Prins Joachim paraden og lagde sammen med vores Landsformand Kurt Mosgaard en krans ved Mindestenene.

 

Viborgs Borgmester, Ulrik Wilbek, chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Bjarne Højgaard Jensen og Direktør for Salling Bank, Peter Vinther Christensen overværede paraden og kransenedlæggelsen.
Det Militære Faldskærmslandshold landede efterfølgende på Paradepladsen og medbragte fra 1.800 meters højde jubilæumsmedaljer til H.K.H. Prinsen samt de tre øvrige honoratiores.
Jydske Landsoldater afsluttede med en spændende 1864 opvisning.


Paraden og de efterfølgende opvisninger blev overværet af rigtig mange tilskuere og blev fulgt af såvel den skrevne presse, som TV.

Fra klokken 1730 var der inviteret til reception i Kasernehallen for medlemmer med ledsager og særligt indbudte, her i blandt naturligvis H.K.H. Prins Joachim.

Omkring 150 personer havde valgt at deltage i receptionen, der kunne byde på god mad, gode taler og ikke mindst en rigtig hyggelig stund, hvor der blandt andet blev udvekslet gamle ”troværdige” soldaterhistorier.

Alt i alt en mindeværdig dag gennemført på værdig vis.

Se fotoserie fra jubilæumsdagen

Fællesspisning

Sæsonens sidste fællesspisning blev - som alle tidligere - en rigtig hyggelig og inspirerende oplevelse.

21 medlemmer samt ledsagere havde valgt at deltage i denne sæsons sidste Fællesspisning, onsdag den 18. april.

Som ved alle de øvrige fællesspisninger, var denne aftens menu dejlig traditionel dansk mad. Hvad er bedre end stegt flæsk med kartofler og persillesovs og så var der rigeligt af det.

Aftenen sluttede med at takke Edle og Bent Nielsen for deres altid store indsats, som ”værter” ved vores Fællesspisninger.

Næste sæsons Fællesspisninger er allerede planlagt.

Noter følgende aftener i kalenderen og bemærk, at det er hver tredje tirsdag i måneden:

18. september, 16. oktober, 20. november, 15. januar, 19. februar, 19. marts og 16. april.

Menuen bliver offentliggjort i august nummeret af Prinsens.

Bagholdsangreb i Viborg

Peder Korshøj udnævnt til æresmedlem.

På Viborg-afdelingens årlige generalforsamling den 7. marts tog landsformanden Kurt Mosgaard helt uventet ordet fra Peder Korshøj. Peder, som ellers sjældent lader sig overraske, blev for en gangs skyld mundlam.

Landsformanden fremhævede i sin motivation for udnævnelsen af Peder Korshøj til æresmedlem, at Peder gennem 12 år som formand for PLS Viborg havde leveret en forrygende og meget stor indsats på foreningens vegne. Det var i høj grad Peders fortjeneste, at foreningen havde det så godt, som tilfældet er. Peders evne til at motivere, gå forrest, løse problemer, skaffe nye medlemmer, gode og lune humor var blot nogle af de mange kvaliteter, som Peder bragte i spil.

Medaljeoverrækkelsen blev fulgt op af kraftigt applaus fra hele salen og flere talere tilføjede deres uforbeholdne ros til den måde Peder havde varetaget sit formandskab på.

Peder fortsætter indtil videre i flere tillidshverv i foreningen, bl.a. som vicelandsformand.

Mindeord

Egon Mortensen, der til næste år kunne have fejret sit 70 års jubilæum ved Prinsens Livregiment, sov stille ind i Meaford, Canada den 6. marts 2018 i en alder af 89 år.

Når Egon, der siden 1952 har været bosat i Canada, en sjælden gang gæstede Danmark, sørgede han gerne for, at det kunne kombineres med et jubilæum i Prinsens Livregiment. Han var en meget stolt veteran, der – specielt i de senere år – fulgte trofast med i alt, hvad der foregik i Viborg, via soldaterforeningens medlemsblad.

Egon var i 2014 forhindret i at deltage i sit 65 års jubilæum, hvorfor han i stedet valgte at rejse til Danmark og deltage i hyldestkoncerten for HKH Prins Henrik i efteråret. Her fik han æren af at hilse på selveste HKH Prinsen, hvilket var en stor oplevelse for Egon, som han talte meget om efterfølgende.

Søren Ryge og hans kameramand Egon Rix kom forbi ved hyldestkoncerten ligesom de et par uger senere tog turen til Canada for at besøge Egon, hvilket der kom et fint tv program ud af (”Egon i Canada”) der er blevet vist på DR et par gange.

Egon Mortensen i 2014 med sine seneste to medaljer (60 år og 65 år) Fotografiet, han sidder med er hans eget soldaterbillede. Flaget er fra hans soldatertid – det bærer påskriften: 20. Batl., 4. komp., Mg. 122/49 Mortensen, Viborg 1949/50 

50 år på Hærvejen 1969-2018

Jeg blev indkaldt den 2. juli 1965 til 3. KMP. med nummer 673727 og hedder Roland Overgård Kjær Jeppesen også kaldet R.O.K. Jeppe ved HKS fra 1978-1990.

I 1969 gik hele KMP ca. 3 uger før den rigtige hærvejsmarch, med MJ A. Sørensen som var stifter af hærvejsmarchen og som blev kaldt FUT Arne, i spidsen til Vejle, ca. 90 km. med overnatning ved Hampen sø. Vi var de eneste som sled et par brune gummisko op.

På flere af turene var vi hold som blev ledet af Karl Buksti, som var et højdepunkt. Nogle gange i gamle uniformer, dog kun fra skydebanen.

I 1978 flyttede hele familien til Oksbøl.

Jeg kommer altid til Viborg sidste weekend i juni for at deltage i hærvejsmarchen og møde gode venner.

Hilsen fra ROK Jeppe

Nye medlemmer indmeldt i tiden 1. april – 30. maj

Afdelingen byder velkommen til:

Kaj Mortensen,
Rishøjvej 3, 8831 Løgstrup. Indkaldt 2. januar 1963 til SLFR. Nr. 512922.     

Bent Engberg Sørensen,
Poppelvej 54, 8850 Ryomgaard. Indkaldt maj 1958 til SPRKKMP/PLR. Nr. 373180.

Ove Buus Pedersen,
Esmarcksvej 19, 8550 Ryomgård. Indkaldt januar 1965 til SPRKKMP/PLR. Nr. 673377.   

Sonny Hundebøl Mikaelsen,
Skovtoften 18, 6900 Skjern. Indkaldt 1995 til 1 PNINFKMP /I/ PLR.          

Karsten Kristensen Krog,
Roslevvej 65, 7870 Roslev. Indkaldt til PLR.1984.

 

Klavs Niebuhr
Formand 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918