Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen

Hærvejsmarchens 50 års jubilæum
Hærvejsmarchen og Prinsens Livregiment har, fra marchens første år i 1968 og indtil Regimentets sammenlægning med Dragonregimentet I Holstebro i 2005, altid været forbundne.

Mange soldater fra Prinsens Livregiment har igennem årene gået marchen. Den kendteste er H.K.H. Prins Joachim, der i 1989 gik de 2 gange 45 kilometer i forbindelse med tjenesten ved regimentet.

Efterfølgende er Prins Joachim blevet protektor for Hærvejsmarchen.

Derfor var det naturligt, at anmode Prinsens Livregiments Soldaterforening om at deltage med Soldaterforeningens fane i forbindelse med åbningen af jubilæums Hærvejsmarchen.

På billederne ses PLS Viborg Afdelings fane med fanebærer Bent Nielsen i spidsen for fanerne sammen med Hærvejsmarchens egen fane.
Foto: Jacob Thorup Kjærsgaard

Fremtidige aktiviteter
Guidet tur i Det Gamle Viborg 14. august

Tirsdag den 14. august aftenudflugt, guidet tur i Det gamle Viborg.

Vi mødes på Domkirkepladsen kl. 19.00.

Med egen guide en tur i det Gamle Viborg varighed 1 ½ - 2 timer.

Efterfølgende kaffe med brød, øl/vand i Paradiset.

Deltagelse gratis for medlemmer og ledsager.

Tilmelding til Anegrethe Randløv Christophersen på E-mail: cfa-123@hotmail.com eller tlf.: 42773978 senest fredag den 10. august. 

Fugleskydning den 25. august

Alle medlemmer indbydes hermed til årets fugleskydning lørdag den 25. august 2018 kl. 0900 ved skydebanerne i Dannerlyng, Viborg.

0900: Modtagelse af sidste års fuglekonge, Bent Svejstrup, flaghejsning, fælles morgenbord

1000: Skydningen starter

1300: Overrækkelse af præmier, fr okost (medbragt mad)

Pris for deltagelse kr. 50,-, der betales på dagen. Tilmelding senest den 20. august til Bent Nielsen, Tlf.: 27621449, E-mail: bent.nielsen@youseeme.dk 

Flagdag for Danmarks udsendte 5. september

Onsdag den 5. september 2018 hædrer og mindes vi Danmarks udsendte med en gudstjeneste i Viborg Domkirke kl. 1900 med efterfølgende ceremoni ved mindestenen på Dronning Magrethe pladsen. Aftenen afsluttes med reception i Sognegården for deltagerne.

Mød op og oplev en gendigtet sang for vores veteraner samt aftenens hovedtaler MF Kristian Pihl Lorentzen, en god soldaterkammerat. 

Fællesspisning den 18. september

Tirsdag den 18. september kl. 1900 sæsonens første Fællesspisning. Menuen står på Hakkebøf med tilbehør samt Frisk frugt med råcreme.

Tilmelding senest 13. september til Bent Nielsen tlf.: 27621449, E-mail: bent.nielsen@youseeme.dk

Nye medlemmer
Afdelingen byder velkommen til:

John Poulsen,

Bollerhøjvej 7, 8831 Løgstrup. Indkaldt 1971 til HMAK

Bruno Jensen,
Fyrrehøjen 33, 5330 Munkebo. Indkaldt 1911 til 1/I PNINF

Steffen A. Nielsen,
Carl-Skjødtsvej, 2290 Odense SØ. Indkaldt 1991 til 1/I PNINF 

Leo L. Bertelsen,
Sundsvej 13 A. 7840 Højslev. Indkaldt 1968 2 PNINF 

Søren Henrik Kielsgaard,
Solvænget 15, 7470 Herning. Indkaldt 1987 STKMP/I/PLR 

Anneda Jensen,
Villaparken 9, 7800 Skive. Prinsens Musikkorps 

Henning Ladefoged,
Vråvej 3, 9510 Arden. Indkaldt 1948 til 6 BTN/3 REG 

Jørgen Kristiansen,
Pottemagervej 11, 8900 Randers. Indkaldt 1958 til TKMP/3 REG 

Aage Oluf Pape;
Gl. Århusvej 95, 8800 Viborg. Indkaldt 1948 til 3 REG

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918