Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 6.marts 2019

Formandens Beretning
Vi har i løbet af 2018 mistet gode kammerater, der er afgået ved døden: Per Haubro, Peter Nørskov Petersen, Knud Thor Nielsen, Mogens Friis Hansen, Egon Mortensen, Sandy Larsen, Gerda Hoffmann, Jørgen Lorentzen og Jens Christian Lund.
Æret være deres minde.
Indledning
Det er bestyrelsens vurdering, at også 2018 har været et rigtig godt år for foreningen.
Vi har haft ret god tilslutning til næsten alle vores arrangementer. Vi startede året med at være 670 medlemmer. Vi har været aktive, hvilket har givet mange nye medlemmer, men tilsvarende på grund af afgang af forskellige årsager har vi nu ca. 650 medlemmer. Tilgangen af medlemmer skyldes blandt andet, at medlemmer også i 2018 har skaffet os nye medlemmer fra deres omgangskreds, og hvor de ellers møder tidligere soldater og ansatte fra Prinsens Livregiment. Tak for det.

Men tilgangen skyldes også, at vi har været aktive i diverse medier, Facebook, på hjemmesiden og ikke mindst vores arrangementer, hvilket også i 2018 har givet nye medlemmer. Men vi har fortsat behov for jeres hjælp til dette arbejde, og derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte hvervekonkurrencen. Når I som medlem skaffer et eller flere nye medlemmer, deltager man i lodtrækning om 3 x 1 flaske rødvin ved årets udgang. I kender sikkert en tidligere soldat fra regimentet, der ikke er medlem – endnu. Få fat i pågældende og skaf på den måde et nyt medlem.

Vi vil være mere aktiv på diverse medier og jeg kan kun opfordre jer til at gå på Facebook under gruppen” Prinsens Livregiment 1657 – 2005 Gloria Finis”, som i dag har 1430 1400 medlemmer. Her kan I se mange billeder og udvekslinger af soldateroplevelser.

2018 har også været et ekstraordinært aktivt år for Prinsens Livregiments Soldaterforening som landsforening.

Den 13. februar døde vores Ærespræsident HKH Prins Henrik og den 20. februar deltog vi i anledning af hams kongelig højheds bisættelse, i en Mindehøjtidelighed i Viborg Domkirke, en meget smuk og højtidelig begivenhed.

20. marts gennemførte vi PLS 100. års Jubilæum, jeg omtaler det i beretningen lidt senere.

7. oktober døde vores mangeårige regimentschef og tidligere landsformand Jens Christian Lund og 13. oktober deltog rigtig mange og herunder også alle Prinsens Livregiments Soldaterforenings faner i Oberstens begravelse i Viborg Domkirke.

En meget smuk og mindeværdig højtidelighed. HKH Prins Joachim deltog ligeledes vores gamle Regimentsfane med et fanekommando fra Jydske Dragonregiment.

Årets aktiviteter
Spis Sammen
I vinterhalvåret har vi hver måned på udvalgte dage gennemført Fællesspisninger i Paradiset. Mere end tyve af vores medlemmer med pårørende deltager i dette populære arrangement.
Formålet med arrangementet er ikke kun at indtage - i øvrigt dejlige -traditionelle danske retter, men ligeså meget at være sammen og hygge sig.

Tak Edle og Bent Nielsen for deres store engagement.

Foredragsaften
Den 27. februar havde vi samlet ca. 30 deltagere til et interessant foredrag af journalist Ole Tang. Vestjydske Originaler. Om det var morsomt, ja titlen taler for sig selv.

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt den 7. marts med 45 deltagere. Der var overrækkelse af jubilæums-medaljer for 50 års medlemskab af foreningen. Der blev overrakt vin til udtrukne medlemmer, der havde skaffet nye medlemmer.


Peder Korshøj og Bent Nielsen.


Kurt Mosgaard overrækker Knud Erik Kristensen 25 års jubilæumstegn.
Generalforsamlingen sluttede med gule ærter og efterfølgende et interessant foredrag om sine udsendelser i international tjeneste ved Landsformanden.

Prinsens Livregiments Soldaterforening 100 år jubilæum
Vejret var i den grad med os, da vi tirsdag den 20. marts fejrede vores Soldaterforenings 100 år jubilæum.

Med Prinsens Musikkorps i spidsen, med fanerne fra Prinsens Livregiments Soldaterforening, øvrige soldaterforeninger i Viborg, Forsvarsbrødrene og Danske Veteraner samt ikke mindst rigtig mange af vores medlemmer med ledsagere, marcherede vi gennem en flagsmykket Viborg by.

Vel tilbage på Kasernen inspicerede Hans Kongelig Højhed Prins Joachim paraden og lagde sammen med vores Landsformand Kurt Mosgaard en krans ved Mindestenene.
Dagen sluttede med reception i Kasernehallen.

Omkring 150 deltog i en mindeværdig dag gennemført på værdig vis.

Dagsudflugt til Silkeborg Papir fabrik
Planlagt 26. maj
Måtte vi desværre aflyse, da antallet at tilmeldte deltagere desværre var meget få.
Om aktiviteten, jeg tænker her på afstand i forhold til aktualitet, eller tidspunktet ikke var velvalgt kan jeg kun gisne om, men man velkommen til at give bemærkninger også til øvrige aktiviteter.

Jubilarstævne
Vi var igen, igen heldige med vejret, da vi den 9. juni gennemførte vores jubilarstævne med 110 deltagere. Vi startede på banegården og med Prinsens Musikkorps i spidsen gik paraden gennem en flagsmykket by til kasernen. Her blev paraden modtaget af vores landsformand, Kurt Mosgaard og Chefen for Jyske Dragonregiment, Anders Poulsen.

Der blev nedlagt en krans ved mindestenen, der blev overrakt medaljer til de ældste jubilarer, og der var holdvis fotografering.

Der blev ved den lejlighed overrakt donationer fra salg af medalje-øl til Anegrethe Randløv Christoffersen, for hendes store uegennyttige arbejde for Veteranerne og til Soldaternes Kontaktudvalg til aktiviteter for Veteranerne. Mindelokalerne havde mange besøgende.

Musikkorpset gav en flot koncert i Kasernehallen. Dagen sluttede med frokost i Tinghallen med tale af Viborgs 2. viceborgmester Lone Langballe og CH/JDR Anders Poulsen.

Vi havde forud søgt om tilskud til stævnet hos Fødselsdagsfonden, hvorved vi kunne sænke kuvertprisen med et pænt beløb. Tak til Fødselsdagsfonden tak til jubilæumsudvalget for et godt arbejde og tak til alle deltagerne. Det blev igen en rigtig flot dag.
Aftensudflugt
Guidet tur i det gamle Viborg
17 soldaterkammerater med ledsagere deltog i aftenudflugten tirsdag den 14. august.

En veloplagt og velforberedt guide viste deltagerne rundt til særligt udvalgte seværdigheder i det gamle Viborg.

Aften blev afrundet med hyggeligt samvær og lækker kage i lokalerne, Paradiset på Kasernen.
Tak til Anegrethe for det gode arrangement.

Fugleskydning
Årets fugleskydning blev gennemført lørdag den 25. august med 14 veloplagte deltagere.

Efter et dejligt morgenbord, arrangeret af Bent Svejstrup, sidste års fuglekonge gik skydningen i gang.

Vejret var med os og der var mellem skydningerne god mulighed for hyggesnak og generelle kommentarer til diverse pladers ”klamren” til fuglen, men ned kom de alle.
Årets Fuglekonge blev Bjørn Jensen.

Initiativpuljen
For at se nye ansigter til vore arrangementer har landsforeningen indstiftet en initiativpulje, hvor lokalforeningerne kan søge om tilskud til nye aktiviteter.
I Viborg afdelingen. Vi har i passende grad brugt muligheden for støtte. Kan kun opfordre jeg til at fremkomme med ideer til arrangementer, der kan være interessante.
Flagdag
Den 5. september deltog vi i Flagdagen for Danmarks udsendte.
Dagen blev gennemført med en gudstjeneste, et musikalsk indslag ved Kulturrøddernes kor samt urpremiere på en sang ”Hyldest til de Danske Veteraner” med solist kaptajn Henrik Lind Hansen. Et arrangement med kransenedlægning ved mindestenen, herunder tale ved Medlem af Folketinget Christian Pihl Lorentzen og efterfølgende reception i Sognegården.
Bowling
6. november. Igen en rigtig hyggelig aften, hvor “Bowlingsportens” mange facetter på bedste vis blev demonstreret.

30 veloplagte medlemmer og ledsagere havde valgt at tage imod udfordringerne på bowlingbanerne.
Efter de fysiske strabadser blev der indtaget dejlig mad fra den overdådige buffet.

Spisningen blev traditionelt krydret med sjove historier og ikke mindst med meget troværdige forklaringer på, hvorfor bowlingkuglerne af og til ikke ramte keglerne
Julefrokost
Igen en dejlig julefrokost i et rigtig hyggeligt selskab. Julefrokosten blev igen i år afholdt på Cafe Brændpunktet i Viborg. Efter indtagelsen af den gode julemad, oplæsning af ”et juleeventyr”- eventyrligt morsomt - spillede vi julebanko med mange fine præmier. En rigtig dejlig dag i et hyggeligt samvær, så sæt endelig et kryds i kalenderen for næste års julefrokost.
Fanen
Vores fane har deltaget i arrangementer således:

Ved Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste den 6. januar i Viborg Domkirke.

Ved Mindehøjtideligheden i forbindelse med HKH Prins Henriks bisættelse den 8. marts.

Ved Soldaterforeningen 100. år jubilæum den 20. marts.

Den 4. maj ved mindemuren ved domkirkepladsen.

Den 5. maj på Kasernen i anledning af Danmarks befrielse.

Ved jubilarstævnet den 9. juni.

Den 15. juni på Valdemarsdag.

Den 22. juni i forbindelse med Hærvejsmarchens åbning i 50. års jubilæet.

Ved Rindsholm Kro den 4. juli,

Ved Mindehøjtideligheden for vores faldne i Nyborg, den 29. august 1943 i henholdsvis Løvel, Grindsted og Nyborg.

Ved flagdagen den 5. september. Den 11. november på Viborg Kirkegård i anledning af 1. verdenskrigs afslutning og

Den 30. november i anledning af regimentets fødselsdag.

Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til fanebærer og hjælpere, I gør det godt.

Vores faste aktiviteter
Til kammeratskabsaftener i ”Paradiset” møder der 10-15 kammerater, der 2 gange om måneden i vinterhalvåret hygger sig en 3 timers tid med at spille kort og billard. Jeg opfordrer jer til at møde op til disse fornøjelige aftener. Det er rigtig hyggeligt. Der kræves ingen specielle færdigheder. Det kan jeg personligt bevidne, jeg får tæsk i både billard og kortspil. Det vigtigste er at være med.
Skydning
Der er ca. 10 skytter, der 2 gange om måneden mødes for at skyde, om sommeren på udendørs bane og om vinteren på indendørs bane. De siger, at der er plads til flere, så det er bare at kontakte Denis. De er meget dygtige, og de tager godt imod nye skytter. 4-kant skydningen er desværre blevet lidt amputeret, det der for nærværende kun er to foreninger i soldaterforeningernes kontaktudvalg gennemfører denne. Men den gennemføres så længe, der er mindst to foreninger der deltager.

Det har været drøftet om skydning på 200 meter skulle ophøre. Dette alene på grund af prisen på ammunitionen. Men det er den eneste militære skydning vi har tilbage i foreningen, hvorfor bestyrelsen har besluttet at fortsætte skydningen.
Veteran-arbejdet i Viborg Kommune
Vi er med i veterancafeen i ”Paradiset” når der er åben for alle veteraner og pårørende hver mandag i lige uger i tidsrummet 18.00 – 21.00. Der kommer fra 5- 8 veteraner hver gang. Vi er med til at gøre en forskel.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Viborg Kommune har fået ny Veterankoordinator, Rasmus Donbæk tidlige OS ved IGR og uddannet fysioterapeut.
Det skal også bemærkes at Viborg Kommune er en markant foregangskommune hvad angår veteranarbejdet.

Afslutning
Til slut vil jeg rette en tak for den støtte, der i årets løb er givet til vores forening. Tak til jer medlemmer for opbakning og deltagelse i vores arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk og økonomisk støtte, tak til soldaterforeningernes kontaktudvalget for et godt samarbejde, tak til den lokale presse for stor imødekommenhed, når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud. Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde og optage indlæg fra vores forening.

Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammerater og suppleanter for godt og konstruktivt samarbejde og for jeres løsning af opgaverne.

Klavs Niebuhr

Foredrag
Den 27. februar havde vi samlet 17 tilhørere til et spændende foredrag om Posttraumatisk Stress Syndrom (PTSD) ved psykolog Hans Jørgen Søgård.

Det var et utroligt interessant og velgennemført foredrag. Emnet var i sig selv uhyre interessant, men en inspirerende og velforberedt foredragsholder evnede tillige på en let forståelig måde, at belyse baggrunden for PTSD og hvorledes man kunne forholde sig til dette.

Der var mange gode og relevante spørgsmål fra tilhørerne.


Fremtidige aktiviteter

Dagsudflugt til Historisk Samling Himmerland og Verdenskortet 25. maj 2019.
Lørdag den 25. maj gennemføres dagsudflugt til Historisk Samling Himmerland, Års og Verdenskortet ved Klejtrup sø, for medlemmer med ledsagere.

Vi mødes kl. 0930 ved ”Paradiset” Kasernevej 9, 8800 Viborg.

Kl. 0945 afgår bussen til Års med ankomst til Historisk Samling Himmerland, Års kl. 1025.

Efter guidet rundvisning samt kaffe går turen til Verdenskortet ved Klejtrup sø med ankomst ca. kl. 1200.

Her indtager vi den medbragte frokost, en sandwich og en øl eller vand.

Efter en tur ”hele verden rundt” returnerer vi til Viborg Kaserne med ankomst, forventet 1430.

Pris 75 kr. pr. deltager. Dette er inklusive bustransport, frokost og adgangsbilletter.

Tilmelding til Svend-Erik Bjørnkjær på seb@fiberpost.dk eller tlf. 86672246, senest 13. maj 2019.

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918