Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Bowling


Torsdag den 17. november mødte 51 medlemmer samt ledsagere op til årets bowlingaften med forventning om en hyggelig og udfordrende aften. Deres forventninger blev til fulde indfriet. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor “Bowlingsportens” mange facetter på allerbedste vis blev demonstreret. Der blev virkeligt ”gået til den” på banerne.


Efter de fysiske strabadser blev der indtaget dejlig mad fra den overdådige buffet og vinderne af turneringen såvel for bedste score, som attitude blev hædret.

Fremtidige aktiviteter primo 2023
Følgende aktiviteter er planlagt for den kommende tid.
Tirsdag den 17. januar 2023, Fællesspisning.
Tirsdag den 21. februar 2023, Fællesspisning.
Onsdag den 22. marts, Generalforsamling, Hjemmeværnsbygningen Livøvej 6, Viborg.

Fællesspisning i ”Paradiset”
Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 1800 menu: Fyldt Kalkunbryst og Romfromage.
Tilmelding senest den 10. januar til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49, alternativt E-mail bent.nielsen@youseeme.dk

Generalforsamling
Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2023 kl. 18.00 i Hjemmeværnsbygningen, Livøvej 6, 8800 Viborg.
Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2022 (orientering).
Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent.
Valg:
2 bestyrelsesmedlemmer.
4 medlemmer til repræsentantskabet.
2 suppleanter til bestyrelsen.
2 revisorer.
2 revisorsuppleanter.
Fanebærer og hjælpere.
Eventuelt.
Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49, alternativt E-mail bent.nielsen@youseeme.dk , senest den 10. marts 2023.

Øvrige aktiviteter
Første og tredje torsdag i hver måned, indendørsskydning på 15 m. banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Kontakt Denis S. Nielsen tlf. 42 91 01 15 for yderligere information.
Kammeratskabsaften i ”Paradiset” anden og fjerde tirsdag i hver måned. Der hygges, spilles billard og kort efterfulgt af kaffebord.

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918