Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Siden sidst

Generalforsamling 2023.

Onsdag den 22. marts gennemførte den årlige ordinære generalforsamling.

45 velmotiverede medlemmer deltog i generalforsamlingen og var således medvirkede til at aftenen
blev rigtig hyggelig.

Efter formandens velkomst og indmarch af afdelingens fane, blev den officielle del indledt med
valg af Aage Pedersen som dirigent.

Formandens beretning i sin helhed vil blive opslået på ”Prinsens Livregiments Soldaterforening” hjemmeside.

På valg til bestyrelsen var henholdsvis kasserer Jens Erik Pedersen og Bent Nielsen. Begge blev
genvalgt med applaus, ligesom medlemmerne af de øvrige tillidsposter i afdelingen også blev genvalgt med applaus.

Formanden afsluttede beretningen med at rette en stor tak for den støtte, der i årets løb er givet
til foreningen, til medlemmerne for deres opbakning og deltagelse samt til bestyrelsen og suppleanter for godt og konstruktivt samarbejde og for deres utrættelige arbejde med løsning af de
mange opgaver i årets løb

Efter den officielle del af generalforsamlingen kunne Formanden overrække 50 års medaljen for medlemskab af Prinsens Livregiments Soldaterforening til Henning Hjøllund og Bent Nielsen samt 25 års medaljen til Carl-Johan Ibh Aarestrup, med et stort tillykke.

 

Afslutningsvis blev der serveret de traditionelle Gule ærter med den uundværlige øl og snaps,
som tilbehør. Alt i alt en rigtig dejlig aften i gode soldaterkammeraters festlige lag.

Hjemmesiden
Da desværre kun er muligt at udsende vores blad Prinsens hver anden måned og da indlæg
fremsendes en måned før udgivelsen, kan dette selvfølgelig betyde, at nogle af vores aktiviteter
annonceres længe før de aktuelt gennemføres.

På samme vis kan nogle af de aktiviteter vi har afholdt være lidt ”gamle” og dermed ikke så  tidsaktuelle. Dette må vi bære over med, det er de muliges kunst.

Vi skal derfor opfordre jer til at kigge på vores hjemmeside Prinsens Livregiments Soldaterforening.
Man finder denne på nettet ved at skrive ”Prinsens Livregiments Soldaterforening” eller ”www.
plrs.dk”

Her er der opslag på både planlagte og gennemførte aktiviteter, ligesom man kan se og læse
mange numre af vores blad samt mange andre informationer.


 

Skyde konkurrence.
På opfordring af Livgardens soldaterforening i Viborg, blev der onsdag den 22. februar afholdt skyde konkurrence mod vore skytter på 15 meter salon banen i Viborg Skydeforenings lokaler.

Resultatet af de 5 bedste skytter (20 skud pr. skytte) fra hvert hold blev: Livgarden 949 point
- PLS 957 point.

Tidligere har Forsvarsbrødrene og DE Blå Baretter deltaget i "Firkant Skydningerne"

Pauli var fraværende på billedet af skytterne.

Formand:
Klavs Niebuhr
 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918