Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Aftenudflugt

Onsdag den 11. oktober deltog 24 medlemmer og ledsagere i årets aftenudflugt, denne gang med temaet 1000 års retshistorie i Viborg.

Af en meget kompetent guide fra Viborg Museum blev vi vist rundt i Viborg bykerne og indviet i de mange spændende begivenheder, der fra 1700-tallet og til retsopgøret efter 2. verdenskrig udspillede sig i Viborg. En meget interessant og bestemt anbefalelsesværdig tur.

Som afslutning på aftenudflugten nød vi dejlig kaffe og hjemmebagt kringle i Paradiset. En stor tak til Edle og Bent.
Bowling
Torsdag den 16. november igen en hyggelig og udfordrende aften med bowlingsportens mange facetter efterfulgt af dejlig mad fra en overdådig buffet.
Året bowling tradition i Bowl`n`Fun i Viborg levede igen til fulde op til vores forventninger.
Julefrokost
60 medlemmer samt ledsagere havde igen i år en dejlig julefrokost i et rigtig hyggeligt selskab. Julefrokosten blev som sidste år afholdt i Viborg Lounge.

Efter indtagelsen af den gode julemad og et morsomt indlæg om det lille ”juletræ” ved Peder Korshøj, spillede vi hyggelig julebanko med mange fine præmier.

En rigtig dejlig dag i et hyggeligt samvær, så sæt endelig et kryds i kalenderen for næste års julefrokost den 1. december samme sted.

Generalforsamling
Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.00 i Viborg Syd Idrætscenter, Liseborgvej 37, 8800 Viborg.
Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2022 (orientering).
Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent.
Valg:
Formand
2 bestyrelsesmedlemmer.
4 medlemmer til repræsentantskabet.
2 suppleanter til bestyrelsen.
2 revisorer.
2 revisorsuppleanter.
Fanebærer og hjælpere.
Eventuelt.
Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49, alternativt E-mail bent.nielsen@youseeme.dk , senest den 8. marts 2024.

Fremtidige aktiviteter primo 2024
Følgende aktiviteter er planlagt for den kommende tid.
Tirsdag den 16. januar, Fællesspisning.
Tirsdag den 20. februar, Fællesspisning.
Tirsdag den 19. marts, Fællesspisning.
Onsdag den 20. marts, Generalforsamling, Viborg Syd Idrætscenter, Liseborgvej 37, 8800 Viborg
Fællesspisning i ”Paradiset”
Tirsdag den 16. januar 2024 kl. 1800, menu: Kyllingestykker, ostefad.
Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 1800, menu: Skipperlabskovs, Romfromage.
Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 1800, menu: Flæskesteg, Islagkage.
Tilmelding senest, henholdsvis den 10. januar, 14. februar og 13. marts til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49, alternativt E-mail bent.nielsen@youseeme.dk
Øvrige aktiviteter
Første og tredje torsdag i hver måned, indendørsskydning på 15 m. banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Kontakt Denis S. Nielsen tlf. 42 91 01 15 for yderligere information.
Kammeratskabsaften i ”Paradiset” anden og fjerde tirsdag i hver måned. Der hygges, spilles billard og kort efterfulgt af kaffebord.

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918