Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Siden sidst


Foto: Thorben Sparre.

Mandag den 29. januar gennemførte Soldaterforeningernes Kontaktudvalg for Viborg og Omegn sit årlige ordinære Repræsentantskabsmøde i soldaterforeningernes lokaler ”Paradiset” på Viborg Kaserne.

Kontaktudvalgets opgaver er blandt andet at koordinere og formidle aktiviteter af fælles interesse for de tilsluttede foreninger samt formidle kontakt til eksterne foreninger og organisationer. I dette regi er Kontaktudvalget blandt andet ansvarlig for driften af soldaterforeningernes lokaler på Viborg Kaserne.

Kontaktudvalget samarbejder med Viborg Kommunes Veteranindsats og er værter i Veterancaféen, der er åben hver mandag aften i lige uger, i netop Paradiset på Kasernen.

Kontaktudvalget er også engageret i Flagdagskomiteen, der i samarbejde med Viborg Kommune og Viborg Domkirke planlægger og gennemfører den årlige flagdag for Danmarks udsendte den 5. september. Kontaktudvalgets Næstformand Erik Olsen er således Formand for Flagdagskomiteen.

Følgende foreninger er medlem af Kontaktudvalget; De Danske Forsvarsbrødre for Viborg og Omegn, Garderforeningen for Viborg og Omegn, Viborg Marineforening, Danmarks Veteraner Viborg og Omegn, Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Viborg samt Prinsens Livregiments Soldaterforening Viborg afdeling.

Repræsentantskabsmødet var igen en god oplevelse og de respektive soldaterforeninger har et rigtig godt samarbejde, der giver mulighed for at trække på hinandens kompetencer og deltage i forskellige aktiviteter sammen.

Mødet blev vel ledet af en ”skarp” dirigent, Peder Korshøj. På mødet blev Hans Jørgen Søgaard, Prinsens Livregiments Soldaterforening valgt til ny kasserer og Erik Olsen genvalgt som næstformand.

Bestyrelsen for Kontaktudvalget består nu af Formand Klavs E. Niebuhr, Næstformand Erik Olsen, Kasserer Hans Jørgen Søgaard og Suppleant Ingelise Klaris.

Generalforsamling

Husk som annonceret i Prinsens januar nummer ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.00 i Viborg Syd Idrætscenter, Liseborgvej 37, 8800 Viborg.

Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere.

Formandens beretning.

Aflæggelse af regnskab.

Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2023 (orientering).

Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent.

Valg:

Formand

2 bestyrelsesmedlemmer.

4 medlemmer til repræsentantskabet.

2 suppleanter til bestyrelsen.

2 revisorer.

2 revisorsuppleanter.

Fanebærer og hjælpere.

Eventuelt.
Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 6. marts.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49, alternativt E-mail bent.nielsen@youseeme.dk , senest den 8. marts 2024. 

Fremtidige aktiviteter primo 2024 

Følgende aktiviteter er planlagt for den kommende tid.

Tirsdag den 19. marts, Fællesspisning.

Onsdag den 20. marts, Generalforsamling, Viborg Syd Idrætscenter, Liseborgvej 37, 8800 Viborg

Tirsdag den 16. april, Fællesspisning. 

Fællesspisning i ”Paradiset”

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 1800, menu: Flæskesteg, Islagkage.

Tirsdag den 16. april 2024 kl. 1800, menu: Fyldt kalkunbryst, Frugtsalat.

Tilmelding senest, henholdsvis den 13. marts og 10. april til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49, alternativt E-mail bent.nielsen@youseeme.dk 

Øvrige aktiviteter

Første og tredje torsdag i hver måned, indendørsskydning på 15 m. banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Kontakt Denis S. Nielsen tlf. 42 91 01 15 for yderligere information.

Kammeratskabsaften i ”Paradiset” anden og fjerde tirsdag i hver måned. Der hygges, spilles billard og kort efterfulgt af kaffebord.

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918