Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Generalforsamling 2024
Onsdag den 20. marts gennemførte Prinsens Livregiments Soldaterforening, Viborgafdeling den årlige ordinære generalforsamling i Viborg Syd Idrætscenter.39 velmotiverede medlemmer deltog i generalforsamlingen og var således medvirkede til, at aftenen blev rigtig hyggelig.

Efter indmarch af afdelingens fane og formandens velkomst blev den officielle del af generalforsamlingen indledt med valg af Aage Pedersen som dirigent.

 

Dirigent Aage Pedersen
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig og gav derefter ordet til formanden.
Vi har i det forgangne år mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden.
Frits Middelbo Marcussen, Pauli Johannesen, Arne Rausbæk, og Kaj Møller.
Fredag den 15. marts mistede vi også vores gode ven, bestyrelseskammerat og kasserer i Viborg afdelingen Jens Erik Pedersen.
Æret være deres minde.

Landsformanden Kurt Mosgaard kunne efterfølgende overrække soldaterforeningens hæderstegn til Gitte Jensen, Edle Nielsen, Suzanne Jensen og Sven-Erik Bjørnkjær.
I henhold til Prinsens Livregiments Soldaterforenings vedtægter kan Hæderstegnet tildeles dem, der har udført en fortjenstfuld indsats i foreningens interesse.

Landsformand Kurt Mosgaard, Gitte Jensen, Edle Nielsen, Suzanne Jensen og Sven-Erik Bjørnkjær.

Landsformanden overrakte herefter 25 års medaljen for medlemskab af Prinsens Livregiments Soldaterforening til Bent Kjærsgaard Nielsen.

Landsformand Kurt Mosgaard og Bent Kjærsgaard Nielsen
På valg til bestyrelsen var henholdsvis formand Klavs Niebuhr og bestyrelsesmedlemmer Sven-Erik Bjørnkjær samt Kynde Poulsen. Som kasserer indstillede bestyrelsen Dorthe Linnemann Filskov. Alle blev valgt med applaus, ligesom medlemmerne til de øvrige tillidsposter i afdelingen også blev valgt med applaus
Bent Nielsen orienterede om jubilarstævnes økonomi.
Formanden afsluttede den officielle del af generalforsamlingen Med en stor tak for den støtte, der i årets løb er givet til foreningen, til medlemmerne for deres opbakning og deltagelse i foreningens arrangementer samt til bestyrelsen og suppleanter for godt og konstruktivt samarbejde og for deres utrættelige arbejde med løsning af de mange opgaver i årets løb.
Afslutningsvis blev der serveret de traditionelle Gule ærter med den uundværlige øl og snaps, som tilbehør. Alt i alt en rigtig dejlig aften i gode soldaterkammeraters festlige lag.
Formandens beretning vil sin helhed blive opslået på Prinsens Livregiments Soldaterforenings hjemmeside.
Øvrige aktiviteter
Første og tredje torsdag i hver måned indendørsskydning på 15 m. banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Kontakt Denis S. Nielsen tlf. 42 91 01 15 for yderligere information.
Kammeratskabsaften i ”Paradiset” anden og fjerde tirsdag i hver måned. Der hygges, spilles billard og kort efterfulgt af kaffebord.
 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918