Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Siden sidst

Viborg afdelingens fane deltog i kransenedlægningen i forbindelse 5. maj ved mindestenen på
Viborg Kaserne.

Efterfølgende overrakte vores Landsformand oberst Kurt Mosgaard, Danmarks-
Samfundets diplom for deltagelse i Danmarks-Samfundets Faneborg ved Tronskiftet 14. januar
2024 til Bent Nielsen og Leif Sørensen

Fugleskydning

Alle medlemmer indbydes hermed til fugleskydning lørdag den 31. august 2024 kl. 0900 ved
skydebanerne i Dannerlyng, Viborg.

0900: Modtagelse af sidste års fuglekonge, Sven- Erik Bjørnkjær, flaghejsning og fælles morgenbord

1000: Skydning.

1300: Overrækkelse af præmier og frokost (medbragt
mad).

Pris for deltagelse kr. 50,-, der betales på dagen.
Tilmelding senest den 23. august til Bent Nielsen
Tlf.: 27621449, eller E.mail: bent.nielsen@youseeme.dk

Fremtidige aktiviteter i 2. halvår 2024
Følgende aktiviteter er planlagt.
· Lørdag den 31. august, Fugleskydning
· Tirsdag den 17. september, Fællesspisning
· Primo oktober, Aftensudflugt. tidspunkt tilgår.
· Tirsdag den 15. oktober, Fællesspisning
· Torsdag den 21. november, Bowling.
· Tirsdag den 19. november, Fællesspisning
· Søndag den 1. december, Julefrokost.

Øvrige aktiviteter
Første og tredje torsdag i hver måned, skydning på 15 m. banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Kontakt Denis S. Nielsen tlf. 42 91 01 15 for yderligere information

Kammeratskabsaften i ”Paradiset” anden og fjerde tirsdag i hver måned. Der hygges, spilles billard
og kort efterfulgt af kaffebord.

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918