Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier
Aktivitetskalender

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 


 

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
I sidste blad lovede jeg en sidste meddelelse men den bliver udskudt til næste blad fordi vi holder et afsluttende møde i forbindelse med midtvejsmødet i november måned.

05-11-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Så er det indestående beløb på kontoerne afregnet og alle regninger betalt samt alle kontonumre fra medlemmerne indsamlet. Alle 33 medlemmer har fået overført 2949,76 på det oplyste konto nr.

03-09-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Fredag den 8. juni 2018 kl. 16.00 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg Kaserne.


08-05-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Vi har mistet et medlem idet Charles Kolding er afgået ved døden. Æret være hans minde.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 8. juni 2018.

09-03-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Et godt nytår til alle.
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte § 14 i vedtægterne som omhandler foreningens opløsning da kasse-beholdningen er tom.

05-01-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Vi har mistet et medlem idet Hugo Koldby er afgået ved døden
Status i foreningen er den at kassebeholdningen er nede på 185 kr. og der kommer ikke penge ind på kontoen før næste år. Ifølge vedtægterne skal foreningen nedlægges når kassebeholdningen er tom.
08-11-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Efter veloverstået generalforsamling er vi tilbage i den daglige rytme og det vil sige at det er tid til at betale det årlige kontingent når kassereren anmoder om indbetaling af 100 kr.

04-09-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Alle medlemmer ønskes et godt og lykkebringende nytår.
Der er rolige forhold i foreningen både hvad angår økonomi og medlemstal.


04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Dødsfald: Svend Erik Ludvig Jørgensen, Søren Sørensen og Egon Rønning. Æret været deres minde.
Referat fra generalforsamlingen den 10. juni 2016.

03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Dødsfald: Søren Sørensen og Egon Rønning:
Referat fra generalforsamlingen 10. juni 2016, hvor Karl Erik Nørholt blev valgt som ny formand.

02-07-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Vores formand gennem, mange år er afgået ved døden, æret være hans minde.
Dette medfører, at der skal vælges en ny formand på generalforsamlingen, som en tilføjelse til dagsordenen
02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Generalforsamling afholdes den 10. juni 2016 kl.16.00 i soldaterforeningens lokaler på Viborg Kaserne.


03-03-2016 Læs mere
Godt nytår til alle medlemmer
De nye godkendte vedtægter ligger nu klar på hjemmesiden. De kan findes på hjemmesiden under hundredemandsforeningen.

Karl Erik
Nye vedtægter for Hundremandsforeningen
Læs de de nye vedlægter, der blev vedtaget på Hundredemandsforeningens generalforsamling.


06-12-06 Læs vedægter
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Vi har mistet 2 medlemmer som er afgået ved døden. Tage Nielsen og Erik Sanbjerg Nielsen, æret være deres minde. Kasse beholdningen er lige nu 12155,19 kr. Bestyrelsen vil hermed sende de bedste ønsker til alle i anledning af den forestående jul og et godt nytår.
Karl Erik 
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Læs mere om de vigtigste ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen


02-07-2015 Læs mere
Hundredemandsforeningen
Formanden aflagde beretning og oplyste at der pt. var 40 medlemmer hvor 8 var til stede og kassereren aflagde regnskab der viste et underskud på 1720 kr. og en formue på 117000 kr.

03-07-2015 Læs mere
Nyt fra Hundredmandsforeningen
Vi har mistet medlem nr. 84 Kaj Kleppe-Hansen ære være hans minde.
Foreningen har 40 medlemmer en kassebeholdning på ca. 9000 kr. samt ca. 104.000 kr. i depot.

03-05-2015 Læs mere
Generalforsamling i Hundredmandsforeningen
Fredag den 12. juni 2015 kl. 1600 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på
Viborg kaserne.

03-03-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Godt nytår til alle medlemmer. Til sidste generalforsamling var der kun 6 medlemmer til stede .Alle medlemmer opfordres til at møde op for at deltage i debatten samt forøge deltagelsen væsentlig til næste generalforsamling i juni måned.
04-01-2015 Karl Erik Nørholt
Generalforsamling i hundredemandsforeningen
Hundredemandsforeningen afholdt generalforsamling den 13. juni i soldaterforeningens lokaler på Viborg Kaserne.


01-07-2014  Læs mere
Vedtægter
Prinsens Livregiments Soldaterforenings Hundredemandsforenings vedtægter kan nu læses på hjemmesiden.

06-12-2013 - Læs mere

Sidste nyt fra Hundremandsforeningen
Generalforsamling blev afholdt den 7. juni i soldaterforeningens lokaler på Viborg Kaserne.

03-11-2013 - Læs mere
   

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918