Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Hilsen til alle fra Prinsens Livregiment samt de civile støtter

Gode venner

Jeg er blevet Landsformand for Prinsens Livregiments Soldaterforening, og det er jeg glad for.
Et naturligt spørgsmål vil naturligvis være, har ham Obersten ikke rodet sig ind i nok? Svaret er klart. Det har han.

Når jeg alligevel sagde ja tak til at blive valgt, er årsagen den, at jeg savner alle jer fra PLR. Jeg savner de værnepligtige, konstablerne, befalingsmændene, officererne, musikerne og alle jer civile.

Jeg savner kontakten med de gamle soldater, veteranerne og medlemmerne af soldaterforeningerne.

Jeg savner kontakten til alle jer af reserven
 

Jeg savner kontakten til de udsendte soldater og deres familier.

Jeg savner som sådan ikke Forsvaret, og jeg er helt klart tilfreds med, at jeg gik på pension på det tidspunkt, jeg gjorde det.

Jeg håber, at alle jer, der på den ene eller anden måde har haft kontakt med PLR føler som jeg. Vort gamle regiment var langt mere end bare en arbejdsplads. Vort regiment havde en historie, som gik helt tilbage til 30. november 1657. Vort regiment havde igennem alle årene en særlig positiv tilknytning til kongehuset. Vort regiment var også kendt som det regiment, hvor vi tog os af hinanden, af østeuropæere og ikke mindst af det omkringliggende samfund. Vort regiment var kendt for også at anvende utraditionelle løsninger.

Jeg vil gerne sammen med en række ildsjæle i soldaterforeningen være med til at bevare regimentets ånd i rammen af soldaterforeningen.

Jeg håber, at alle nuværende medlemmer er enige heri. Men jeg vil være ærlig. Jeg håber, at vi virkelig får mange nye medlemmer.

Jeg håber, at alle tidligere tjenstgørende officerer, befalingsmænd og konstabler uanset om I er af linien eller af reserven melder jer ind i PLS. Selvfølgelig skal I indleve jer i ånden ved jeres nye tjenestested, men I må ikke glemme jeres historiske rødder.

Jeg håber, at alle tidligere værnepligtige vil melde jer ind, så foreningens gennemsnitlige levealder bliver lavere og sådan, at I kan mindes jeres soldatertid og regimentets ånd.

Jeg håber også, at alle I civile, der ydede en fantastisk indsats for os soldater, føler så meget for PLR, at I også melder jer ind. I er mere end velkomne.

Jeg håber også, at mange af jer fra det samfund, som PLR støttede vil anmode om medlemskab. Brænder I stadigt for den ånd, der var, ser vi jer gerne i PLS, ”foreningen for alle os, der brænder for ånden ved Prinsens Livregiment”.

Afslutningsvis vil jeg takke alle jer, der på den ene eller anden måde deltog i Jubilarstævnet 2007.

I gjorde det til en dejlig dag.

De bedste hilsner

Jens Chr. Lund.

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 27 62 14 49
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918