Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Vellykket jubilarstævne 2008

Jubilarerne samlet på banegården.

Prinsens Livregiments Soldaterforenings jubilarstævne lørdag den 7. juni blev et vellykket arrangement med et smukt solskinsvejr for de ca. 170 deltagere.

Jubilarerne mødtes på Viborg Banegård, og der var stor gensynsglæde, da man først for nogles vedkommende havde genkendt hinanden.

Oberst Jens Chr. Lund overtager kommandoen.

Kl. 1000 afmarcherede paraden med det fantastiske Prinsens Musikkorps i spidsen gennem Viborgs flagsmykkede gader. Efter ankomst til kasernen blev paraden afleveret til landsformand, Jens Chr. Lund, som overtog kommandoen. Herefter nedlagde formanden en krans ved mindestenen til minde om vore faldne kammerater.

Oberst Jens Chr. Lund overtrækker medalje til Knud Larsen.

Under medaljeoverrækkelsen fik stævnets ældste jubilar, Knud Larsen, Dronninglund, overrakt sin 70 års medalje. Der var derefter medaljer til jubilarerne med 65, 60, 55 års jubilæum.


Årets 65 års jubilarer.

Den holdvise fotografering blev igen forestået af æresmedlem Egon Rønning.

Se billedserie.

Herefter var der mulighed for at bese regimentets mindelokaler, hvilket mange benyttede sig af. Der var lejlighed til at bese kaserneområdet, og endelig var der en fantastisk koncert i Kasernehallen, hvor Prinsens Musikkorps leverede en god underholdning.

Herefter var der frokost i Viborg Lounge, hvorunder 50 års jubilarerne fik overrakt deres medaljer.

Borgmester Johannes Stensgaard og oberst Jens Chr. Lund.

Endvidere udnævnte landsformanden Viborgs borgmester, Johannes Stensgaard, til æresmedlem af Prinsens Livregiments Soldaterforening.

Det var en rigtig god dag, hvor de fremmødte jubilarer fik lejlighed til at være sammen og mindes gamle dage på kasernen.

Næste års jubilarstævne planlægges til at finde sted lørdag den 13. juni 2009.

Peder Korshøj

FM /Jubilæumsudvalget

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 86 62 59 48
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918