Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Herning

Generalforsamling i Herning-afdelingen den 13 2 2012
Da fanen var ført på plads, startede vi med spisning. Efter dette gik vi over til generalforsamlingen. Søren bød velkommen til de fremmødte medlemmer og en speciel velkomst til Vicelandsformand Peder Korshøj samt Svend Erik Magnussen fra Danske Soldaterforeningers Landsråd.
Kurt Nygaard Pedersen blev valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning v/formanden
Her orienterede formanden om de aktiviteter der har været i årets løb. Han beskrev også vanskelighederne ved at få flere medlemmer – idet de fleste gange først bliver interessant, at være medlem af en soldaterforening, når man har været til et af jubilæerne og gerne når det er ganske mange år siden man har sprunget soldat. Formanden havde dog et håb om, at det stadig vil være muligt at interessere potentielle medlemmer således at de vælger at deltage som medlemmer. Han bragte en hilsen og tak for det gode samarbejde med landsforeningen og forsvarsbrødrene samt en tak for fremmødet til medlemmerne.

Regnskab ved kassereren
Regnskabet blev omdelt. Heraf fremgik det af foreningen har lidt penge på bogen – dog ikke til at lave de store ting – men vi har en buffer i tilfælde af en nødsituation.
Udover at vi har lidt penge stående til driften har vi også ca. 5000 kr. på en jubilæumskonto til at vi forhåbentlig kan det lidt festligt når foreningen fylder 85 år.

Valg:
På valg til bestyrelsen var Jens Henry Jensen og Preben Troelsen – begge blev genvalgt
Valg af suppleanter: Knud Erik Olsen og Magne Fonnesbæk – begge blev genvalgt
Valg af revisor: Kristian Handberg blev genvalgt
Valg af revisorsuppleanter: Kurt Nygaard Pedersen og Bent Albrechtsen – begge blev genvalgt
Valg til repræsentantskabet: Søren Sørensen blev genvalgt – Jens Henry Jensen blev nyvalgt
Valg af fanebærer: Kristen Knygberg Jensen blev genvalgt

Eventuelt:
Her kom Peder Korshøj med en orientering fra landsforeningen.
Herefter sluttede generalforsamlingen.

Udnævnelse af æresmedlem
Efter generalforsamlingen tog Peder Korshøj igen ordet, idet Herning-afdelingens formand Søren Sørensen havde været formand i 25 år. Dette ønskede foreningen at kvittere for med at udnævne Søren til æresmedlem.


Søren Sørensen og Peder Korshøj.

Svend Erik Magnussen fra DSL overrakte Søren en medalje for lang og tro tjeneste.
Efter dette var der kaffe til de fremmødte.
Referent: Jens Henry Jensen

Sørens tak
Meget overraskende modtog jeg 2 medaljer ved generalforsamlingen den 13. februar.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indstillingen til hæderen, dem er jeg meget glad for.
MVH
Søren Sørensen
Formand
Forårets dyst !
Den 26. april kl. 1900 er der revanchematch i bowling imellem PLRS og Forsvarsbrødrene i Herning. Vi tabte sidste gang, så få nu trænet træfsikkerheden og tilmeld dig senest den 23. april til:
Preben 97121198/20456098 eller Magne 97129877.
Du skal være klar kl. 1900 så kom i god tid.
Husk alt er gratis denne aften, og tag så konen med.

 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon: 97 11 85 51
E-mail:
jens.henry@mail.tele.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918