Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier
IAktivitetskalender

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 


 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om generalforsamlingen, der blev afholdt i Viborg Syd Idrætscenter den 20. marts og information om øvrige aktiviteter.


26-04-2024: Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om møde i Soldaterforeningers Kontaktudvalg den 29. januar. Generalforsamling den 20. marts. Fremtidige aktiviteter og fællesspisning i "Paradiset" den 19. marts og 16. april.

06-03-2024: Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om aftenudflugt den 11. oktober, bowling den 16. november, julefrokost i Viborg Lounge, generalforsamling den 20. marts 2024, fællesspisning i "Paradiset" den 16. januar, 20. februar og 19. marts samt øvrige aktiviteter.

04-01-2024: Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om fugleskydning den 26. august, fremtidige aktiviteter, julefrokost den 3. december, fællesspisning i "Paradiset" den 21. november og øvrige aktiviteter

25-10-2023: Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om aftenudflugt den 11. oktober, bowling den 16. november, fremtidige aktiviteter, indendørs skydning og kammeratskabsaften i "Paradiset" anden og fjerde tirsdag i hver måned.

05-09-2023: Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om fugleskydning lørdag den 26.august, Fremtidige aktiviteter 2. halvår 2023, indendørsskydning på 15 meter og kammeratskabsaftener i "Paradiset".

04-07-2023: Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om generalforsamlingen den 22. marts. Informationer på hjemmesiden "www.plrs.dk" og Skydekonkurrence afholdt den 22. februar.


18-04-2023: Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om fugleskydning lørdag den 27. august, Generalforsamling den 22. marts i Hjemmeværnsbygningen på Livøvej, Fællesspisning den 21. marts og 18. april og kammeratskabsaftener.

07-03-2023: Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om bowling den 17. november, fremtidige aktiviteter primo 2023, fællespisning 17. januar, generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 18.00 i Hjemmeværnsbygningen på Livøvej og øvrige aktiviteter.

10-12-2022: Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om fugleskydning, kommende aktiviteter, bowling 17. november, julefrokost 4. december, fællesspisning i "Paradiset" og indendørsskydning på 15 meter bane.

23-10-2022: Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Onsdag den 1. april kl. 1900 indbydes medlemmer med ledsager til et spændende foredrag ”en overraskelse”.
Fremtidige aktiviteter.
Nye medlemmer.
21-03-2020 Læs mere

Turistrejse til Stettin
I sidste nummer af bladet annonceredes en turistrejse til Stettin, Polen. Tilslutningen har været så overvældende, at turen nu er udsolgt og der er oprettet en venteliste. Derfor er det besluttet at gennemføre en ekstra afgang i tiden 24. juni – 28. juni.
02-02-2020 Læs mere

Aftenudflugt til Flymuseet Gedhus
Se video fra Viborg afdelingens besøg på Flymuseet i Gedhus den 6. august.


16-08-2019 Se video
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
4. juli arrangement i Mindelunden ved Rindsholm Kro. 17. september og 15. oktober : Fællesspisning i "Paradiset". 5. november: Bowlingaften i 'Bowl'n'Fun'. 19. november: Fællesspisning. 1. december: Julefrokost.
Første og tredje torsdag i hver måned: Indendørs skydning. Nye medlemmer
01-08-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Tirsdag den 6. august: Aftenudflugt til Gedhusmuseet, Karup Flymuseum
24. august: Fugleskydning ved skydebanerne i Dannerlyng, Viborg.
Afdelingen byder velkommen til.

03-06-2019 Læs mere
Markering af befrielsesdagen
Prinsens Livregiments Soldaterforening markerede befrielsesdagen den 5. maj med kransenedlæggelse ved Mindestenen på Viborg Kaserne, hvor der var taler af oberst Kurt Mosgaard og chefen for Jydske Dragonregiment oberst Anders Poulsen.
06-05-2019 Se Klavs Nieburgs video.
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Formandens beretning fra generalforsamlingen onsdag den 6. marts, Posttraumatisk Stress Syndrom (PTSD) ved psykolog Hans Jørgen Søgård, Dagsudflugt til Historisk Samling Himmerland og Verdenskortet 25. maj
04-04-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Bowling: Julefrokost. Bestyrelsens visioner for 2019. Fremtidige aktiviteter. Indendørs skydning på 15 m. banerne. Fællesspisning i "Paradiset". Foredragsaften. Generalforsamling onsdag den 6. marts

06-01-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning lørdag den 25. august. Markering af flagdag 5. september. Julefrokost 2. december på Cafe Brændpunktet. Årets bil 1969-2019. Skydning. Veterancafe. Nytårsgudstjeneste 6. januar 2019 i Viborg Domkirke. Nye medlemmer.
05-11-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Spændende aftenudflugt, guidet tur i det gamle Viborg. Fugleskydning 25 august. Fællesspisning i "Paradiset" 16. oktober og 20. november. Bowling 6. november. Indendørs skydning på 15 meter. Kammeratskabsaftener.

03-09-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Hærvejsmarchen og Prinsens Livregiment har, fra marchens første år i 1968 og indtil Regimentets sammenlægning med Dragonregimentet I Holstebro i 2005, altid været forbundne.
Mange soldater fra Prinsens Livregiment har igennem årene gået marchen.
01-07-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om: Ny formand for Viborg afdelingen, Prinsens Livregiments Soldaterforening 100 års jubilæum, fælles spisning, bagholdsangreb i Viborg, mindeord over Egon Mortensen, 50 år på Hærvejen 1969 - 2018 og nye medlemmer i Viborg afdelingen.
08-05-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Mindehøjtidelighed for HKH Prins Henrik. Generalforsamling 7. marts 2018. En hyggelig og en morsom foredragsaften. Dagsudflugt til Silkeborg Papirfabrik 26. maj 2018. Nye medlemmer 1. januar - 28 februar.

09-03-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Medlemshvervning. Bestyrelsens visioner for 2018. Foretræde hos HKH Prins Henrik. Julefrokost. Fremtidige aktiviteter. Fællesspisning. Foredragsaften. Generalforsamling 7. marts. Faste aktiviteter.

05-01-2018 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Bowlingaften 25. oktober, udflugt 9. september til Finderup Øvelsesterræn, fremtidige aktiviteter, faste aktiviteter og velkomst til nye medlemmer af afdelingen.

08-11-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning 26. august. Fremtidige aktiviteter. Bowling 25. oktober. Prinsens Livregiments 360 års oprettelsesdag. Julefrokost 3. december. Faste aktiviteter.

04-09-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Dødsfald i afdelingen. Udflugt til Pipeline Karup. Generalforsamling 21. marts 2017. Fremtidige aktiviteter i afdelingen.


02-05-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Årets julefrokost blev afholdt på Cafe Brændgården. Fællesspisning 22. februar og 15. marts. Foredragsaften 27. februar. Generalforsamling 21. marts. Kommende aktiviteter. Velkomst til nye medlemmer.
04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Hvervekampagne fortsættes i 2017, bestyrelsens visioner for 2017, bowling 26. oktober, fremtidige aktiviteter, nyt medlemmer 30. september - 1. november.

02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning blev afviklet den 27. august, 4-kantskydning på 200 meter blev afviklet på Danerlyng den 30. august. Fremtidige aktiviteter og velkomst til nye medlemmer.

03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om generalforsamling, 4-kant skydning, kammeratskabsaften med Dragonforeningen til TV Midt-Vest og fremtidige aktiviteter resten af 2016.


02-07-2016 Læs mere

Nye medlemmer 1. maj - 30. juni
Viborg afdelingen har fået 28 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2016: 35


02-07-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Viborg afdelingens generalforsamling blev afholdt den 10. marts 2016 i hjemmeværnets lokaler på Livøvej 6 i Viborg.


02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Veloplagt foredrag af generalløjtnant Ole Kandborg, aftenudflugt til Viborg Museum 12. maj, veterancafe i "Paradiset" på Viborg Kaserne, skydning på 200 meter, Udflugt til TV Midt-Vest, Kommende aktiviteter resten af året.
03-03-2016 Læs mere
Nye medlemmer 1. januar - 29. februar
Viborg afdelingen har fået 6 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2016: 7


03-03-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om nye medlemmer, hvervekampagne, julefrokost, bestyrelses visioner for 2016, generalforsamling 10. marts 2016 og kommende aktiviteter.

04-01-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning blev afviklet den 29. august med 16 deltagere, Viborg Kommunes veterankonference den 21. oktober,  bowling afholdt den 22. oktober med 26 deltagere. Fremtidige aktiviteter .

07-11-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. september - 31. oktober
Viborg afdelingen har fået 4 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 42


07-11-2015 Læs mere
National flagdag i Viborg
Af Kurt Mosgaard, Landsformand PLS
Prinsens Livregiments Soldaterforening deltog med fane ved markeringen af den nationale i Viborg.

06-09-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Ældste medlem fyldte 103 år.
PICNIC-arrangement på Gule Gård den 22. august
Skydning
Kommende aktiviteter
02-09-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. juli - 31. august
Viborg afdelingen har fået 7 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 38


02-09-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om aftenudflugt til Vestre Landsret, Classic Militrary Show, Fugleskydning, Flagdag 5. september og øvrige aktiviteter i Viborg afdelingen

03-07-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. maj - 30. juni
Viborg afdelingen har fået 10 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 31


03-07-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om generalforsamling, skytte vandt Nordea pokal, Viborg Bys 150 års jubilæum som garnisonsby, jubilarstævne lørdag den 13. juni og kommende aktiviteter resten af året.

03-05-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. marts - 30. april
Viborg afdelingen har fået 3 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 21


03-05-2015 Læs mere
Generalforsamling i Viborg
På Viborg afdelings generalforsamling torsdag den 12. marts kunne formanden Peder Korshøj byde velkommen til 62 fremmødte medlemmer.
Der blev overrakt 25 og 50 års medlemsmedaljer og Danske Soldaterforenings Landsråds Fortjensttegn i sølv
.
13-03-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Øl aften i Paradiset. Viborgs 150 års jubilæum som garnisonsby 22. april. Rundvisning på Viborg Katedralskole den 7. maj. Aftenudflugt til Vestre landsret 12. maj.

03-03-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. januar - 28. februar
Viborg afdelingen har fået 16 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 16


03-03-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om bowlingaften den 5. november, foredragsaften den 18. november, julefrokost den 7. december, "øl-aften" den 18. februar, generalforsamling den 12. marts i "Paradiset" på Viborg Kaserne samt fremtidige aktiviteter.
04-01-2015 Læs mere.
Nye medlemmer 1. november - 31. december
Viborg afdelingen har fået 9 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2014: 72


04-01-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning lørdag den 20. september hvor Peder Korshøj blev ny fuglekonge, hvervekampagne for tegning af nye medlemmer, bestyrelsens visioner samt planlagte aktiviteter i 2015.

03-11-2014 Læs mere
Nye medlemmer 1. september - 31. oktober
Viborg afdelingen har fået 5 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2014: 63

03-11-2014 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Sommerskydning afsluttet, Bowling 5. november, Foredragsaften den 18. november, Julefrokost den 7. december, Vinterskydning starter den 2. oktober. Fremtidige aktiviteter.

01-09-2014 Læs mere
Nye medlemmer 1. juli - 31. august
Viborg afdelingen har fået 9 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2014: 58


01-09-2014 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Aftenudflugt til Hedeselskabets Museum den 13. maj, Flagdag 5. september, Fugleskydning den 20. september, Bowling 5. november, Fremtidige aktiviteter

02-07-2014  Læs mere
Nye medlemmer 1. marts - 30. juni
Viborg afdelingen har fået 28 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2014: 49


02-07-2014 - Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Referat af generalforsamling, Firkantskydning på 15 meter, Udflugt til Dragonforeningen i Holstebro den 30. april samt fremtidige aktiviteter.

08-05-2014  Læs mere

Nye medlemmer 1. marts - 30. april
Viborg afdelingen har fået 13 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2014: 34

08-05-2014 - Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Bowling 30. oktober, julefrokost 1. december, vinaften 18. februar, generalforsamling 18. marts, aktiviteter i 2014.

02-01-2014 - Læs mere
Nye medlemmer 1. november - 31. december
Viborg afdelingen har fået 8 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2013: 72

02-01-2014 - Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Det seneste nummer af vort fælles blad har to forskellige forsider alt efter om modtagerne er fra Prinsens Livregiment eller fra Jyske Dragonregiment.


03-11-2013 - Læs mere
Nye medlemmer 1. september - 31. oktober
Viborg afdelingen har fået 17 nyt medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2013 indtil nu: 68

03-11-2013 - Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Generalforsamling 6. marts 2013
4-kant skydning
"Camp Tovby" 2011

13-06-2013 - Læs mere
Nye medlemmer 1. marts - 30. april
Viborg afdelingen har fået 12 nyt medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2013 indtil nu: 33

03-11-2013 - Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Kammeratskabsaften med Dragonforeningen i Holstebro
Aftenudflugt til "Viborg Miniby"
Kommende aktiviteter

01-05-2013 - Læs mere
Nye medlemmer 1. januar - 28. februar
Viborg afdelingen har fået 21 nyt medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2013 indtil nu: 21

01-05-2013 - Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Bowlingaften
Julefrokost
Hvervekampagne

05-02-2013 - Læs mere
Nye medlemmer 1. november - 31. december
Viborg afdelingen har fået 13 nyt medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2012 indtil nu: 56

05-02-2013 - Læs mere
   

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918