Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
Prinsens online


 

Midtvejsmøde 2019
Fredag den 29. november marcherede vores faner med Prinsens Musikkorps i spidsen gennem Viborg by til Paradepladsen på Kasernen, hvor Vicelandsformand Peder Korshøj lagde en krans ved Mindestenene.

16-12-2019 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Bowling den 5. september. Julefrokost på Cafe Brændpunktet. Fremtidige aktiviteter. Faste aktiviteter. Fællesspisning i "Paradiset". Generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 18.00.

16-12-2019 Læs mere

Midtvejsmøde 2019
I anledning af Prinsens Livregiments stiftelsesdag for 362 år siden den 30 november afholdt Prinsens Livregiments Soldaterforening  Midtvejsmøde den 29. november, hvor der var march gennem byen til kasernen.

07-12-2019 Se Klavs Niebuhrs video

Formanden har ordet
Vi har måttet tage afsked med vores redaktør og mangeårige medlem Preben Isager Troelsen, som desværre døde i hjemmet i Herning den 13.
september.

28-11-2019 Læs mere

Landsudflugten 2019
Landsudflugten gik til AROS – Aarhus Kunstmuseum
Der var 19 deltagere til årets landsudflugt, som lørdag den 14. september mødtes kl. 10.00 ved indgangen til AROS – Aarhus Kunstmuseum.

28-11-2019 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Udflugt til Karup Flyvemuseum. Flagdag 5. september. Fugleskydning. Julefrokost den 1. december. Fællesspisning den 19. november. Indendørsskydning på 15 m. Kammeratskabsaften i "Paradiset".

28-11-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Som noget nyt vil bestyrelsen prøve at lave en aktivitet i midten af Vendsyssel, da de fleste aktiviteter normalt foregår i Aalborg, vil vi invitere til en aften med bøf og bowl torsdag d. 21. november kl. 1700 i Brønderslev hallerne Knudsgade 15, 9700 Brønderslev. Det er ganske gratis at deltage.
28-11-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Det er med stor sorg at vi i PLS Herning afd. fredag den 13. september modtog meddelelse om Preben Isager Troelsens død.


28-11-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Den årlige skydning mellem soldaterforeningerne på Djursland blev afholdt søndag den 22. september.
Den ordinære generalforsamling 2020 afholdes mandag den 2.marts kl. 1900 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand.
28-11-2019 Læs mere
Aftenudflugt til Flymuseet Gedhus
Se video fra Viborg afdelingens besøg på Flymuseet i Gedhus den 6. august.


16-08-2019 Se video
Landsformanden har ordet
Hjertelig velkommen til mange nye medlemmer og efterårets hyggelige og spændende samvær i PLS. Hatten af for Peder Korshøj og Karl Buksti, som har hvervet henholdsvis syv og et nyt medlem til forskellige afdelinger af PLS gennem den seneste måned.
01-08-2019 Læs mere
Besøg Prinsens Livregiments Mindelokaler
Mindelokalerne, som ligger i den gamle hovedbygning på Viborg Kaserne, danner rammen om hærens historie, traditioner, udrustning, beklædning m.m., dog mere specifikt om Prinsens Livregiments historie fra oprettelsen i 1657, hvor regimentets navn var Ebersteins Regiment.
01-08-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
4. juli arrangement i Mindelunden ved Rindsholm Kro. 17. september og 15. oktober : Fællesspisning i "Paradiset". 5. november: Bowlingaften i 'Bowl'n'Fun'. 19. november: Fællesspisning. 1. december: Julefrokost.
Første og tredje torsdag i hver måned: Indendørs skydning. Nye medlemmer
01-08-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Velkomst til nye medlemmer. 24. oktober: Bowling i Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6, Herning.


01-08-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
21. november: Bowling i Brønderslev-hallerne, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev.
PLS Aalborg har modtaget et beløb fra overskuddet fra salg af medalje øl, et projekt nu afdøde landsformand Oberst Lund tog initiativ til.
01-08-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Ved generalforsamlingen den 4. marts 2019 tildeltes 3 af afdelingens medlemmer PLS hæderstegn på baggrund af en mangeårig fortjenstfuld indsats i foreningen. Hans Peter Krupsdal kunne ikke deltage og fik overrakt Hæderstegnet i hjemmet den 19. juni.
01-08-2019 Læs mere
Vedrørende vores fødselsdagsliste
Vi har opdaget at der er fejl i oversigten. Tænker det skyldes at nogle filer bliver flyttet rundt. Så opdager I nogle fejl i listen der er sat i bladet, så skriv en SMS til telefon nr. 40177060, eller en mail på jan1@os.dk.
Jan Winter Magnussen, Drosselvej 8,
8544 Mørke, Tlf. 40177060
Referat fra Repræsentantskabsmødet 7. juni 2019
Landsformand Kurt Mosgaard bød velkommen til alle.
Peder Korshøj blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at mødet var lovligt varslet og fik bekræftet at de valgte medlemmer af repræsentantskabet alle var tilstede.
12-06-2019 Læs mere
Dronevideo fra Jubilarstævne 2019
Se Klavs Nieburgs dronevideo fra jubilarstævnet i Viborg den 9. juni.11-06-2019 Se video
Billedserie fra Jubilarstævne 2019
Se Preben I. Troelsens billeder fra jubilarstævnet i Viborg den 9. juni.09-06-2019 Se billedserie
Landsformanden har ordet
Af Kurt Mosgaard, oberst og landsformand
I disse dage (maj, juni, juli) sniger jeg mig rundt i Finderup Øvelsesterræn i mine gamle militærstøvler og camouflagetøj i selskab med en håndkikkert og min gode gamle riffel.
03-06-2019 Læs mere
Markering af befrielsesdagen
Søndag den 5. maj 2019 var det 74 år siden, at 2. Verdenskrig sluttede. I den anledning blev der nedlagt en krans ved mindestenen på Viborg Kasernes paradeplads.

03-06-2019 Læs mere
Landsudflugt 2019
Landsudflugten for medlemmer og ledsagere afholdes i år, som tidligere annonceret, lørdag den 14. september og går til Aros, Aarhus Kunstmuseum.

03-06-2019 Læs mere
Årsmøde i Danske Soldaterforeningers Landsråd
Idet vores landsformand Kurt Mosgaard var forhindret i at deltage, blev jeg beordret til at repræsentere vores soldaterforening ved Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) årsmøde lørdag den 6. april på Vordingborg Kaserne.
03-06-2019 Læs mere
Har du hørt, at Kurt Mosgaard har afløst Pia Kjærsgaard ?
Jo, det er rigtigt nok. Men altså ikke som formand for et vist politisk parti eller som formand for Folketinget. Derimod som en af de tre hovedtalere den 29. maj på Kastellet ifm UN Peacekeepers Day.
03-06-2019 Læs mere
Deltagelse i Kalkmineløbet
Landsformanden Kurt Mosgaard deltog Kr. Himmelfartsdag i Kalkmineløbet i og mellem Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber sammen med 3000 andre løbere.

03-06-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Tirsdag den 6. august: Aftenudflugt til Gedhusmuseet, Karup Flymuseum
24. august: Fugleskydning ved skydebanerne i Dannerlyng, Viborg.
Afdelingen byder velkommen til.

03-06-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Den 11. april var der igen dømt bowlingaften i Herning. Forsvarsbrødrene og Prinsens i Herning stillede op på banerne med 20 personer.
24. oktober: Bowling i Herning Bowlinghal.

03-06-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Juli er så absolut den sværeste måned at finde stof til bladet, det er ferietid og der sker ikke så meget, men i skal dog alle have ønsket om en god sommer.
Mogens Pedersen, sekretær.
03-06-2018
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Skydning på banerne i Lyseng i ugerne 36, 40, 44, 48 og uge 2 i 2020.
22. september: Soldaterforeningsskydning i Ebeltoft.


03-06-2019 Læs mere
Markering af befrielsesdagen
Prinsens Livregiments Soldaterforening markerede befrielsesdagen den 5. maj, med kransenedlæggelse ved Mindestenen på Viborg Kaserne, hvor der var taler af oberst Kurt Mosgaard og chefen for Jydske Dragonregiment oberst Anders Poulsen.
06-05-2019 Se Klavs Nieburgs video.
Åbent Hus i Mindelokalerne
I forbindelse med Åbent Hus i Mindelokalerne den 5. april, optog Klavs Nieburg dronevideo af kasernen og Mindelokalerne.


07-04-2019 Se video
Indbydelse til Jubilarstævne 2019
Der afholdes Jubilarstævne lørdag den 8. juni 2019 på Viborg Kaserne.
Efter march igennem Viborg by er der frokost i Viborg Lounge.
Pris: 190 kr. pr. kuvert.
Tilmelding senest onsdag den 29. maj.
05-04-2019 Læs mere
Landsformanden har ordet
Af Kurt Mosgaard, oberst og landsformand

Forleden dag talte jeg sammen. Seks år som regimentschef for Jyske Dragonregiment (JDR) og det sammenlagte JDR og PLR. Efterfølgende foreløbig fire år som landsformand for PLS.
04-04-2019 Læs mere
Godt Initiativ
Initiativgruppen til Støtteforeningen for Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro indkalder til stiftende generalforsamling torsdag den 2. maj 2019 kl. 1830 på Dragonkasernen i Holstebro, Auditorie Nord.

04-04-2019 Læs mere
Landsudflugten 2019
Aarhus-afdelingen står for dette års landsudflugt.
Det er i bestyrelsen besluttet, at den skal gå til Aros Aarhus Kunstmuseum og finder sted lørdag den 14. september.

04-04-2019 Læs mere
HQ COY 4 25 års jubilæum
25 års jubilæumssamling af HQ COY 4 - 1994 lørdag den 8. juni 2019
I forbindelse med Prinsens Livregiments Soldaterforenings jubilarstævne, mødes vi på Viborg Banegård og marcherer kl. 10.00 til Viborg Kaserne, ruten er på ca. 2,5 km.
04-04-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Formandens beretning fra generalforsamlingen onsdag den 6. marts, Posttraumatisk Stress Syndrom (PTSD) ved psykolog Hans Jørgen Søgård, Dagsudflugt til Historisk Samling Himmerland og Verdenskortet 25. maj
04-04-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Generalforsamling i Prinsens Livregiments Soldaterforenings Herning afdeling blev afholdt den 11. februar 2019. Generalforsamlingen blev afsluttet med foredrag af Henrik Storch.

04-04-2019 Læs mere
Sídste nyt fra Aalborg afdelingen
Tirsdag d. 5 marts blev der afholdt generalforsamling i Prinsens Livregiments soldaterforening Aalborg afd. Det blev afholdt på Veteranhjemmet i Aalborg, et dejligt og hyggeligt sted.

04-04-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Donation til Veteranhjem Midtjylland.
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 4. marts, hvor landsformanden overrakte 25 års medaljer og hæderstegn.

04-04-2019 Læs mere
Indvielse af ”Oberst Lunds Mindestue”
Den 26. marts 2019 blev der indviet et lokale i Prinsens Livregiments Mindelokaler – ”Oberst Lunds Mindestue”, til ære for vores sidste regimentschef. Indvielsen blev foretaget af fru Britta Lund og tilstede var inviterede medlemmer at foreningen.
27-03-2019 Læs mere og se video
Landsformanden har ordet…
Så har vi endnu en udgave af Prinsens i hånden. Indhold og lay-out er altid af høj karat og vidner endnu en gang om den store og fine indsats i bladudvalget, redaktionen, lokalafdelingerne og bidragydere. Tak til jer alle.

06-01-2019 Læs mere
Ændrede tider for udgivelse af ”Dragonen” og ”Prinsens” i 2019 og fremover
Efter forslag og ønske fra Jyske Dragonregiment, er det besluttet at ændre udgivelsestidspunkterne for vores blade i 2019 og fremover. Formålet er at få annonceringen af aktiviteter tættere på gennemførelsen.
06-01-2019 Læs mere
Sidste donation fra salget af Medaljeøl
Landsledelsen har besluttet, at fordele det resterende beløb fra salget af Medaljeøl, i alt 8000 kr.til lokalforeningerne, hvor beløbet skal øremærkes til veteranarbejdet. Modtagerne var de 4 lokalforeningers formænd

06-01-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Bowling: Julefrokost. Bestyrelsens visioner for 2019. Fremtidige aktiviteter. Indendørs skydning på 15 m. banerne. Fællesspisning i "Paradiset". Foredragsaften. Generalforsamling onsdag den 6. marts

06-01-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Generalforsamling i Prinsens Livregiments Soldaterforenings Herning afdeling den 11. februar 2019. Formandens nytårs hilsen. Bowlingaften den 11. april 2019.

06-01-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Generalforsamling den 5. marts 2019 kl. 18.00 på Veteranhjem Aalborg, Skivebanevej 12a.


06-01-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Æresmedlem af Aarhus afdelingen.
Generalforsamling mandag den 4. marts i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand.

06-01-2019 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Håber at alle har haft en god jul og et godt nytår.
Nu er hundredemandsforeningen endelig helt opløst alle relevante dokumenter og protokoller samt dirigentklokken er afleveret til mindestuerne.
06-01-2019 Læs mere
Arkiv 2022 - 2018
Indlæg fra 2022
Indlæg fra 2021
Indlæg fra 2020
Indlæg fra 2019
Indlæg fra 2018
Arkiv 2013 - 2017
Indlæg fra 2017
Indlæg fra 2016
Indlæg fra 2015
Indlæg fra 2014
Indlæg fra 2013

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening
Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 27 62 14 49
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918