Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
Prinsens online


 

Midtvejsmøde 2015
Ligesom de sidste år kom Prinsens Musikkorps og gik foran i paraden og marchen igennem byen. Et flot syn. Derefter et lille traktement i mindestuerne hvor der blev serveret sandwich og en øl.

06-12-2015 Læs mere
Nye vedtægter for Hundremandsforeningen
Læs de de nye vedlægter, der blev vedtaget på Hundredemandsforeningens generalforsamling.


06-12-06 Læs vedtægter
Regimentsslips
Prinsens Livregiments Mindelokaler har hjemtaget en sending regimentsslips med logo, idet mange har efterspurgt dem.
Pris: 175 kr. pr. stk.


19-11-2015 Læs mere
Forsvarets trængsler..
Af landsformand Kurt Mosgaard
Forsvarets situation fyldte ikke meget i den politiske debat i den seneste valgkamp. Ingen af de politiske partier havde emnet på dagsordenen, selv om der ellers var rigeligt at forholde sig til.
07-11-2015 Læs mere
Estisk hæder til oberst Lund
Oberst Jens Chr. Lund, Karnapgaarden, Sct. Mogensgade 31, Viborg, fik tirsdag eftermiddag besøg fra den estiske forsvarsattache Raul Tönnov. Anledningen var, at kommandoen over Estlands forsvarsstyrker har udnævnt Oberst Lund til at modtage Estlands Hærs Gyldne Kors.
07-11-2015 Læs mere
Uventet besøg af forsvarschefen
Overraskelsen var stor for major Erik Jensen, da forsvarschefen general Peter Bartram dukkede "uventet" op i PLR Mindestuer på Viborg Kaserne.
Overraskelsen og glæden blev ikke mindre, da generalen overrakte Erik Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats.
07-11-2015 Læs mere
Til lykke til medaljemodtagerne....
Oberst Jens Chr. Lund med Kurt Mosgaard som pennefører pga. OB Lunds sygdom. Den gamle oberst er dog ikke helt tilfreds.
Jeg havde gerne set, at medaljerne var blevet overrakt af de regimenter, som stod for udsendelserne i sin tid.
07-11-2015 Læs mere
Forsvarets medalje for International Tjeneste 1948 - 2009
For at anerkende veteranernes indsats under udsendelse for Forsvaret er det besluttet, at veteranerne tildeles den ny indstiftede Forsvarets medalje for International Tjeneste 1948 – 2009
07-11-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning blev afviklet den 29. august med 16 deltagere, Viborg Kommunes veterankonference den 21. oktober,  bowling afholdt den 22. oktober med 26 deltagere. Fremtidige aktiviteter .

07-11-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. september - 31. oktober
Viborg afdelingen har fået 4 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 42


07-11-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Bowlingdyst mellem Herning afdelingen, Forsvarsbrødrene og NNF blev afholdt den 24. september.
Indlæg fra formanden over emnet "Tanker om bestyrelser. "

07-11-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Vinterskydningen er sat i gang, men der mangler altså nogle for vi kan fortsætte denne aktivitet.
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 1. marts 2016 kl. 1800.

07-11-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 14. marts kl. 1900 i De samvirkende Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2.


07-11-2015 Læs mere
Glædelig jul og godt nytår
Vi i fødselsdagsfonden ønsker alle i Prinsens, og deres familier en rigtig glædelig Jul, samt et godt og heldbringende nytår, vi vil samtidig takke alle dem, som har bidraget til fonden, i året som snart går på held. Mange tak
Mogens Pedersen
Formand
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Vi har mistet 2 medlemmer som er afgået ved døden. Tage Nielsen og Erik Sanbjerg Nielsen, æret være deres minde. Kasse beholdningen er lige nu 12155,19 kr. Bestyrelsen vil hermed sende de bedste ønsker til alle i anledning af den forestående jul og et godt nytår.
Karl Erik 
Hæder til vores gamle landsformand
Oberst Lund fik Estlands hærs Gyldne Kors overrakt af den Estiske forsvarsattaché under et besøg i Karnapgården.
Læs artiklen af Jens Ingolf Nørgaard, Viborg Stifts Folkeblad.

25-09-2015 Læs mere
Landsudflugten 2015
Lørdag den 12. september mødtes 41 veloplagte deltagere på Moesgaard Museum til årets landsudflugt arrangeret af Aarhus afdelingen.


13-09-2015 Læs mere
National flagdag i Viborg
Af Kurt Mosgaard, Landsformand PLS
Prinsens Livregiments Soldaterforening deltog med fane ved markeringen af den nationale i Viborg.

06-09-2015 Læs mere
Gode venner i PLS
Jeg vil gerne sige tak til jer fra PLS, der kom til min fødselsdag.

Jeg vil også gerne takke jer, der sendte en hilsen.
Beklageligvis blev invitationen ikke udsendt i vort blad, som jeg havde ønsket det.
02-09-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Ældste medlem fyldte 103 år.
PICNIC-arrangement på Gule Gård den 22. august
Skydning
Kommende aktiviteter
02-09-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. juli - 31. august
Viborg afdelingen har fået 7 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 38


02-09-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Husk tilmelding til bowlingaften den 24. september senest den 21. september.


02-09-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Fugleskydning blev afviklet den 2. august med 25 fremmødte.
Vinterskydningen er i fuld gang med start anden og fjerde onsdag i vintermånederne.

02-09-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Læs mere om de vigtigste ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen


02-09-2015 Læs mere
Vellykket jubilarstævne 2015
Prinsens Livregiments Soldaterforening afviklede sit årlige jubilarstævne lørdag den 13. juni på Viborg Kaserne med 150 deltagere. Vejret var overskyet, men der var lige fra start en god stemning.

03-07-2015 Læs mere
Referat fra Repræsentantskabsmødet 2015
Aage Pedersen blev valgt til dirigent og gav ordet til konstitueret landsformand Kurt Mosgaard. Han udtrykte glæde over den gode ånd og tone der var i foreningen.

03-07-2015 Læs mere
Landsudflugten 2015
Husk tilmelding senest den 12. august kl. 0800
Landsudflugten for medlemmer og ledsagere afholdes i år lørdag den 12. september og går til det nye Moesgaard Museum i Aarhus.

03-07-2015 Læs mere
De militære landshold vil rigtig gerne presses
Konkurrence gør udøverne og resultaterne skarpere og bedre. Derfor vil Forsvarets seks militære landshold gerne presses af nye atleter. Nye talenter er mere end velkomne, siger Center For Idræt.

03-07-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om aftenudflugt til Vestre Landsret, Classic Militrary Show, Fugleskydning, Flagdag 5. september og øvrige aktiviteter i Viborg afdelingen

03-07-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. maj - 30. juni
Viborg afdelingen har fået 10 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 31


03-07-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Herning afd. har den 20. juni 2015 eksisteret i 85 år og blev fejret med reception den 19. juni. Fremtidige aktiviteter: Bowling


03-07-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Vinterskydningen starter den 14. oktober. Husk tilmelding til sommerudflugt. Husk også flagdagen den 5. september.


05-07-2015 Læs mere
Hundredemandsforeningen
Formanden aflagde beretning og oplyste at der pt. var 40 medlemmer hvor 8 var til stede og kassereren aflagde regnskab der viste et underskud på 1720 kr. og en formue på 117000 kr.

03-07-2015 Læs mere
Billedserie fra jubilæumsstævne 2015
Se Prebens I. Troelsens billeder fra soldaterjubilæet i Viborg den 13. juni 2015.


16-06-2015 Se billedserie
Invitation 70 års fødselsdag
På min 70 års fødselsdag den 22. juni 2015 har vi et ønske om at se mange af vores samarbejdspartnere, venner og bekendte til åbent hus fra kl. 13 - 17.

04-06-2015 Læs mere
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i PLS
Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder repræsentantskabsmøde den 12. juni 2015 kl. 17.00 i Paradiset over den gamle kostforplejning på Viborg Kaserne.

05-05-2015 Læs mere
Jyske Kampgruppe på spil i Vestsahara..
Artikel af landsformand Kurt Mosgaard, hvor han beretter om sine oplevelser under sin udsendelse til Vestsahara i perioden 2005 - 2007, hvor han i to år fungerede som Force Commander og et halvt år som Civil Head of Mission.
03-05-2015 Læs mere
Landsudflugten 2015
Landsudflugten for medlemmer og ledsagere afholdes i år lørdag den 12. september og går til det nye Moesgaard Museum i Aarhus.
Tilmelding senest den 12. august 2015, kl. 08.00 til formanden for Aarhus afdelingens formand, Jan Magnussen.
03-05-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om generalforsamling, skytte vandt Nordea pokal, Viborg Bys 150 års jubilæum som garnisonsby, jubilarstævne lørdag den 13. juni og kommende aktiviteter resten af året.

03-05-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. marts - 30. april
Viborg afdelingen har fået 3 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 21


03-05-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Læs mere om vinterskydning, der nu er slut og blev fejret med et overdådigt tag selv bord.
Fugleskydning afholdes den 2. august kl. 1015 kl. 10.00.

05-05-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Herning afdelingen fylder 85 år den 19. juni. Herning afd. har den 20. juni 2015 eksisteret i 85 år – det synes vi i bestyrelsen er ganske godt gået af en lokalforening. En stor bowlingaften i Herning den 23. april.

03-05-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Beretning fra Aarhus afdelingens generalforsamling den 16. marts i Aarhus Samvirkende Soldaterforenings lokale.


03-05-2015 Læs mere
Nyt fra Hundredmandsforeningen
Vi har mistet medlem nr. 84 Kaj Kleppe-Hansen ære være hans minde.
Foreningen har 40 medlemmer en kassebeholdning på ca. 9000 kr. samt ca. 104.000 kr. i depot.

03-05-2015 Læs mere
Viborgs 150 års jubilæum som garnisonsby
Viborg Kommune markerer i samarbejde med Prinsens Livregiments Soldaterforening Viborgs 150 års jubilæum som garnisonsby den 22. april.
Dagens program starter ved mindestenen på Viborg Kaserne.

06-04-2015 Læs mere
Generalforsamling i Viborg
På Viborg afdelings generalforsamling torsdag den 12. marts kunne formanden Peder Korshøj byde velkommen til 62 fremmødte medlemmer.
Der blev overrakt 25 og 50 års medlemsmedaljer og Danske Soldaterforenings Landsråds Fortjensttegn i sølv
.
13-03-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Læs mere om vinterskydning, generalforsamlingen den 3. marts hvor vores konstituerede landsformand og vicelandsformand deltog og fugleskydning i skydekælderen på Gl. Lindholm skole den 2. august.

05-03-2015 Læs mere
100 års jubilæum
Artikel af oberst Jens Chr. Lund.
Jeg beklager, at min Parkinson forhindrede mig i at deltage i jubilæumsfesten arrangeret af Soldaterforeningen ved Slesvigske.

04-03-2015 Læs mere
Spiller FN fortsat en rolle?
Artikel af tidligere generalmajor Kurt Mosgaard
I de seneste år har udsendelserne med NATO og koalitioner til Balkan, Irak og Afghanistan fyldt meget for hæren og vore soldater.

03-03-2015 Læs mere
Sidste nyt fra landsforeningen
Viborgs 150 års jubilæum som garnisonsby den 22. april 2015. Landsudflugt til Moesgaard Museum 12. september. Indkaldelse til Jubilarstævne lørdag den 13. juni.

03-03-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Øl aften i Paradiset. Viborgs 150 års jubilæum som garnisonsby 22. april. Rundvisning på Viborg Katedralskole den 7. maj. Aftenudflugt til Vestre landsret 12. maj.

03-03-2015 Læs mere
Nye medlemmer 1. januar - 28. februar
Viborg afdelingen har fået 16 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2015: 16


03-03-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Aarhus-afdelingen arrangere landsudflugten 2015
Som nævnt andetsteds i bladet er det Aarhus afdelingen, som arrangerer dette års landsudflugt, som finder sted den 12. september og går til Moesgaard Museum.
03-03-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Herning afdelingen fylder 85 år den 19. juni: Generalforsamling afholdt den 9. februar. 60 års tegn udleveret til Magne Fonnesbæk under general-forsamlingen. Bowlingaften 23. april.

03-03-2015 Læs mere
Generalforsamling i Hundredmandsforeningen
Fredag den 12. juni 2015 kl. 1600 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på
Viborg kaserne.

03-03-2015 Læs mere
Læs Prinsens som E-paper
På hjemmesiden www.prinsens.dk kan bladet læses som E-paper.
På hjemmesiden er det også muligt at sende materiale til redaktionen.


13-02-2015
Link til hjemmesiden
Tidligere Landsformand
Jeg har med beklagelse trukket mig som landsformand for PLS. Årsagen er helt givet ham Parkinson, der generer mig en del. Det er ikke kun landsformandsfunktionen, jeg har måttet opgive.

07-01-2015 Læs mere
Nyt fra den nye landsformand
Af Kurt Mosgaard, konstitueret landsformand.
Det er med en blanding af glad forventning og ydmyghed, at jeg har taget imod opfordringen til at blive konstitueret som landsformand for Prinsens Livregiments Soldaterforening.
04-01-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om bowlingaften den 5. november, foredragsaften den 18. november, julefrokost den 7. december, "øl-aften" den 18. februar, generalforsamling den 12. marts i "Paradiset" på Viborg Kaserne samt fremtidige aktiviteter.
04-01-2015 Læs mere.
Nye medlemmer 1. november - 31. december
Viborg afdelingen har fået 9 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2014: 72


04-01-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Læs mere om vinterskydning, generalforsamling den 3. marts kl. 18.00 i Marinestuen, Vester Storvej 79. 9000 Aalborg samt DSS fællesskydning den 21. marts.

04-01-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Prinsens Livregiments Soldaterforening, Aarhus Afd. ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår og ser frem til spændende aktiviteter i 2015. I den forbindelse skal vi pege på foreningens generalforsamling den 16. marts
04-01-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
HUSK generalforsamlingen kl. 1800 den 09. februar på Beredskabskasernen, H. P. Hansensvej 100 i Herning.
Tilmelding til Preben, 97121198 eller 20456098 eller pit@dlgmail.dk senest den 5. februar 2015.
04-01-2015
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Godt nytår til alle medlemmer. Til sidste generalforsamling var der kun 6 medlemmer til stede .Alle medlemmer opfordres til at møde op for at deltage i debatten samt forøge deltagelsen væsentlig til næste generalforsamling i juni måned.
04-01-2015 Karl Erik Nørholt
Arkiv 2021 - 2017
Indlæg fra 2021
Indlæg fra 2020
Indlæg fra 2019
Indlæg fra 2018
Indlæg fra 2017
I
Arkiv 2013 - 2016
Indlæg fra 2016
Indlæg fra 2015
Indlæg fra 2014
Indlæg fra 2013


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening
Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 27 62 14 49
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918