Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
Prinsens online


 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om generalforsamling, 4-kant skydning, kammeratskabsaften med Dragonforeningen til TV Midt-Vest og fremtidige aktiviteter resten af 2016.


02-07-2016 Læs mere

Nye medlemmer 1. maj - 30. juni
Viborg afdelingen har fået 28 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2016: 35


02-07-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Så er det tid til revanche!
Sæt allerede nu tid af til bowlingdysten mellem NNF, DFB og Prinsens. Tilmeldingslisten er startet op og banerne bestilt.

02-07-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Årets fugleskydning bliver i år afholdt den 20. august.
Vinterskydningen i skydekælderen under Gl. Lindholm skole starter i oktober.

02-07-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Dødsfald: Søren Sørensen og Egon Rønning:
Referat fra generalforsamlingen 10. juni 2016, hvor Karl Erik Nørholt blev valgt som ny formand.

02-07-2016 Læs mere

Billedserie fra jubilæumsstævne 2016
Se Prebens I. Troelsens billeder fra soldaterjubilæet i Viborg den 11. juni 2016.


12-06-2016 Se billedserie

En rejse til FN i New York
Af landsformand PLS Kurt Mosgaard
I februar 2016 trængte et antal bevæbnede mænd ind i den FN-beskyttede lejr i Malakal, Sydsudan og dræbte 30 og sårede120.
Dette var den direkte anledning til en rejse, som jeg foretog til FN i New York i april.
02-05-2016 Læs mere
Landsrådsmøde i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)
Både PLS og DDS er medlemmer af Danske Landsforeningers Landsråd, som lørdag den 16. april gennemførte sit årlige landsrådsmøde på Dragonkasernen i Holstebro.
02-05-2016 Læs mere
Landsudflugt den 17. september
Viborg afdelingen har påtaget sig at arrangere årets landsudflugt for alle foreningens medlemmer med pårørende.
Det er bestemt, at vi skal besøge Energimuseet i Tange, vest for 8850 Bjerringbro.
02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Viborg afdelingens generalforsamling blev afholdt den 10. marts 2016 i hjemmeværnets lokaler på Livøvej 6 i Viborg.


02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Aalborg afdelingen afholdt 70 års jubilæum på Veteranhjemmet i Aalborg den 15. april.
Der afholdes fugleskydning den 20. august kl. 10.00 på Lindholm Gl. Skole.
02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Søren Peter Sørensen - mangeårig formand for Herning afdelingen og formand for Hundredmandsforeningen frem til sin død den 29. marts, En stor bowlingaften i Herning, tak for hæder under generalforsamlingen.

02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lokale.
Aarhus afdelingen fik podieplads i skydning.

02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Vores formand gennem, mange år er afgået ved døden, æret være hans minde.
Dette medfører, at der skal vælges en ny formand på generalforsamlingen, som en tilføjelse til dagsordenen
02-05-2016 Læs mere
Tak for bidrag
Chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. Mathiesen, har sendt brev til vores landsformand, med tak for PLS donation til Hærens Regimenters Hjælpefond.

14-04-2016 Læs mere
Velkommen til Åbent hus
Jydske Dragonregiment afholder Åbent hus (Dragondag) lørdag den 21. maj 2016 og ønsker i denne forbindelse at slå portene til Dragonkasernen op for gamle dragoner, kommende dragoner, forældre og pårørende til tjenestegørende dragoner, regimentets venner og øvrige interesserede
13-04-2016 Læs mere
Overskud fra veteran-øl overrakt i Karup
Oberst Jens Chr. Lund fra Viborg tog initiativ til, at man på Thisted Bryghus bryggede en medalje-øl, der sælges til fordel for de udsendte veteraner. Det første overskud fra salget blev i går fredag overrakt i Karup.

17-03-2016 Læs mere
Landsformanden har ordet
I disse uger har Peder Korshøj og jeg fornøjelsen af at deltage i afdelingernes generalforsamlinger i Herning, Aarhus, Viborg og Aalborg. Deltagelsen giver et indtryk af gode aktiviteter og en fin stemning i vores forening.
03-03-2016 Læs mere
Bladudvalget
Bladudvalget står for udgivelse af det fælles blad ”Prinsens” og ”Dragonen”. Bladet udkommer 6 gange årligt, og hver gang er der forud et stort arbejde med at udarbejde og bearbejde artikler.

03-03-2016 Læs mere
Indbydelse til jubilarstævne
Jubilarstævne afholdes den 11. juni på Viborg Kaserne.
Stævnet starter kl. 10.00 fra Viborg Banegård med march gennem en flagsmykket by.

03-03-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Veloplagt foredrag af generalløjtnant Ole Kandborg, aftenudflugt til Viborg Museum 12. maj, veterancafe i "Paradiset" på Viborg Kaserne, skydning på 200 meter, Udflugt til TV Midt-Vest, Kommende aktiviteter resten af året.
03-03-2016 Læs mere
Nye medlemmer 1. januar - 29. februar
Viborg afdelingen har fået 6 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2016: 7


03-03-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Referat fra generalforsamling 5. februar, hvor der blev overrakt DSL's fortjenstmedalje i sølv til Henry Bjerg Pedersen, Magne Fonnesbæk og Kristen Knygberg.

03-03-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Læs om vinterskydning, generalforsamling 1. marts samt Aalborg, hvor Frank Andersen og Mogens Pedersen fik overrakt DSL's fortjensttegn i sølv. Afdelingens 70 års jubilæums reception fredag den 15. april kl. 13.00 på Veteranhjemmet, Skydebanevej 12a, 9000 Aalborg.
03-03-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Generalforsamling afholdes den 10. juni 2016 kl.16.00 i soldaterforeningens lokaler på Viborg Kaserne.


03-03-2016 Læs mere
Medaljeoverrækkelse
Ved en parade hos Helicopter Wing Karup den 8.januar 2016 på Flyvestation Karup fik 130 veteraner overrakt Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948 – 2009. Fra prinsens Livregiments Soldaterforening deltog Erik Dalby, Pauli Johansen og Peder Korshøj.
09-01-2016 Læs mere
Udflugt med Dragonforeningen
Vore medlemmer med pårørende er blevet inviteret til at mødes med Dragonforeningen i Holstebro tirsdag den 13. april om aftenen. Vi skal besøge TV MIDTVEST med start kl. 18.30 og bl.a. overvære aftenens udsendelse.
09-01-2016 Læs mere
Ærefuld medalje tildelt bankdirektør
Bankdirektør for Salling Bank i Skive og medlem af Prinsens Livregiments Soldaterforening, Peter Vinther Christensen, har som en af ganske få civile i Danmark fået tildelt Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld indsats.

07-01-2016 Læs mere
Og så lige en historie fra det virkelige liv, og til eftertanke
Her op til jul modtog jeg et brev fra en af vores medlemmer, hvor han opsagde sit medlemskab af Prinsens Livregiments Soldaterforening med begrundelsen: At der var for meget Dragon og for lidt Prinsens i bladet.
04-01-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs mere om nye medlemmer, hvervekampagne, julefrokost, bestyrelses visioner for 2016, generalforsamling 10. marts 2016 og kommende aktiviteter.

04-01-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Nyt medlem til afdelingen, generalforsamling 15. februar 2016 kl. 18.00 og bowling 17. marts 2016.


04-01-2015 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Læs mere om vinterskydning, generalforsamling 1. marts 2016 kl. 18.00 og afdelingens 70 års jubilæum, der markeres ved reception den 15. april.


04-01-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Der afholdes generalforsamling mandag den 14. marts kl. 19.00 i De samvirkende Soldaterforeningers lokale, Klovnogade 2.
Aarhus afdelingen ønsker alle medlemmer et rigtigt godt nytår.

04-01-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Fødselsdagsfonden
Vi i fødselsdagsfonden har besluttet at fra 1.januar vil vi sende fødselsdags hilsener som B. post, grundet den store porto forhøjelse.


04-01-2016 Læs mere
Godt nytår til alle medlemmer
De nye godkendte vedtægter ligger nu klar på hjemmesiden. De kan findes på hjemmesiden under hundredemandsforeningen.

Karl Erik
Arkiv 2022 - 2018
Indlæg fra 2022
Indlæg fra 2021
Indlæg fra 2020
Indlæg fra 2019
Indlæg fra 2018
Arkiv 2013 - 2017
Indlæg fra 2017
Indlæg fra 2016
Indlæg fra 2015
Indlæg fra 2014
Indlæg fra 2013

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening
Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 27 62 14 49
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918