Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
Prinsens online


 

Billedserie fra Midtvejsmødet 2017
Se Preben Troelsens billedserie fra Midtvejsmødet den 30. november.02-12-2017 Se billedserie
Landsformanden har ordet
Efteråret er nået til Danmark. Det kunne være lidt surt, men jeg glæder mig over, at det sædvanligvis dårlige vejr ikke har afskrækket afdelingerne i at få startet op med de gode og spædende aktiviteter med skydning, kortspil, bowling, fællesspisning m.v.
08-11-2017 Læs mere
På kongejagt
Landsformanden er (heldigvis) bedre til at skyde end at tage selfies. Her ses hans første selfie, som er taget i Gludsted, hvor han var inviteret på kongejagt med Prins Henrik den 26. oktober.

08-11-2017 Læs mere
Til skyttestævne i Schweiz
JDR, JDRI og PLS var flot repræsenteret, da to hold fra Forsvarets landshold i skydning deltog i CISM regionale skydestævne i Thun, Schweiz i perioden 2. til 6. oktober. Der deltog ca. 27 lande og 200 skytter i stævnet, som gennemførtes på et af Europa´s største skydebaneanlæg.
08-11-2017 Læs mere
Soldatertiden
Jeg blev indkaldt til militæret ved Prinsens Livregiment i Viborg, hvor jeg fik nummer 300386 Andersen. Jeg ankom med tog, gik op på kasernen, og så var freden forbi. Jeg var klar til at rejse hjem igen, men den gik ikke.

08-11-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Bowlingaften 25. oktober, udflugt 9. september til Finderup Øvelsesterræn, fremtidige aktiviteter, faste aktiviteter og velkomst til nye medlemmer af afdelingen.

08-11-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
30 personer fra de 3 lokalforeninger, Prinsens Livregiments Soldaterforening, Forsvarsbrødrene i Herning og NNF pensionistforening i Herning, mødtes i Herning Bowlinghal torsdag den 12. oktober igen til en dyst om æren af, at blive de bedste.
08-11-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Vinterskydningen er startet, men det seer godt nok ikke bedre ud i år, men vi er fortrøstningsfulde så der kan måske dukke nogle flere op......
Generalforsamling: Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 6. marts 2017 kl. 18-00.....
08-11-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Den ordinære generalforsamling 2018 afholdes tirsdag den 6.marts kl. 1900 (stedet for afholdelse vil blive meddelt i februar måned i Prinsens nummer 1/2018).

08-11-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Vi har mistet et medlem idet Hugo Koldby er afgået ved døden
Status i foreningen er den at kassebeholdningen er nede på 185 kr. og der kommer ikke penge ind på kontoen før næste år. Ifølge vedtægterne skal foreningen nedlægges når kassebeholdningen er tom.
08-11-2017 Læs mere
Sidste nyt fra fødselsdagsfonden
Jeg vil som formand for fødselsdagsfonden gerne sige mange tak til de mange som har bidraget med et beløb til fødselsfonden, så vi stadig kan donere penge til forskellige tiltag, jeg vil samtidig ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og heldbringende nytår
08-11-2017 Læs mere
Landsformanden har ordet
Vores ærespræsident HKH Prins Henrik har været meget omtalt i pressen i de seneste uger og har senest været indlagt pga. smerter i benet. Han er i skrivende stund netop blevet udskrevet. Jeg har stor respekt for Prins Henrik og mener at forstå hans frustrationer.
04-09-2017 Læs mere
Tak for støtten
Tak for støtten til vores arrangement d. 05 AUG 2017
Jeg opfordrede alle tilstedeværende til at melde sig ind i soldaterforeningen.
Vi var 33 fra KVGESK/PLR, der mødtes 1500 på Dragonkasernen.

04-09-2017 Læs mere
Kære medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening
Det ville glæde mig og sikkert også andre læsere af bladet om I dog ikke vil oplyse jeres soldaternummer og kompagni på fødselsdagslisten.

04-09-2017 Læs mere
Soldat anno 1914
Et billede fra soldatertiden i Viborg 1914, hvor træning og uddannelse primært foregik omkring de ældste kasernebygninger og på Klostermarken.


04-09-2017 Læs mere
JDR og PLS i skudlinjen....
Der blev høstet både guld-, sølv- og bronzemedaljer til de danske skytter, da Norge, Finland, Sverige og Danmark satte hinanden stævne til Militært Nordisk Mesterskab i skydning i Boden, Sverige fra den 14. til 18. august.

04-09-2017 Læs mere
VM i faldskærmsudspring
Det Militære Faldskærmslandshold til De Militære Verdensmesterskaber i Faldskærm Warrendorf, Tyskland fra den 10. til den 21. juli.
I perioden 10. til 21. juli deltog det Militære Faldskærmslandshold i de militære verdensmesterskaber i Warrendorf, Tyskland.
04-09-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning 26. august. Fremtidige aktiviteter. Bowling 25. oktober. Prinsens Livregiments 360 års oprettelsesdag. Julefrokost 3. december. Faste aktiviteter.

04-09-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Velkommen til nye medlemmer. Tak til de der mødte op i Café Normandie den 19. august. Fremtidige aktiviteter.


04-09-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Læs om
årets fugleskydning, vinterskydning går i gang med start anden onsdag i vintermånederne med start den 8. oktober.


04-09-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Læs mere om opsigelse af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger lejemål i Kovnogade.
Skydning på banerne i Lyseng er startet i september måned. Nye skytter er endda særdeles velkomne.
04-09-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Efter veloverstået generalforsamling er vi tilbage i den daglige rytme og det vil sige at det er tid til at betale det årlige kontingent når kassereren anmoder om indbetaling af 100 kr.

04-09-2017 Læs mere
Billedserie fra Classic Military Show
Se Preben Troelsens billedserie fra Classic Military Show i "Camp Tovby" i Finderup øvelsesterræn.


20-08-2017 Se billedserie
Landformanden har ordet
Velkommen tilbage fra ferie og vel mødt til efterårets mange spændende aktiviteter med gode venner i PLS regi.
I skrivende stund opholder jeg mig på en skydebane i Estland, hvorfra der kun er nogle stenkast til den russiske grænse.
27-07-2017 Læs mere
Beretninger ved Repræsentantskabsmødet fredag den 9. juni 2017.
Læs beretningen fra Repræsentantskabsmødet og forfremmelsen af  bankdirektør og konsul, Peter Vinther Christensen fra Ridder af Dannebrogordenen til Ridder af 1. Grad af Dannebrogordenen.
27-07-2017 Læs mere
Vellykket jubilarstævne 2017
Prinsens Livregiments Soldaterforening afviklede sit årlige jubilarstævne lørdag den 10. juni på Viborg Kaserne med 120 deltagere. Vejret var solrigt med enkelte skyer, men der var lige fra start en god stemning.

27-07-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Velkomst til nye medlemmer, Classic Military Show, Fugleskydning, Foreningernes dag, Fællesspisning, Fremtidige aktiviteter resten af året.


27-07-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Læs mere om landsudflugten til Classic Military Show på Finderup Øvelsesterræn lørdag den 19. august og bowling i Herning Bowlinghal den 12. oktober 2017.

27-07-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Læs om vinterskydning, fugleskydning den 19. august og invitation til prøveskydning på salonbanen. Når skydningen er overstået serveres der en let julefrokost.

27-07-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Læs mere om formandsskifte i Aarhus afdelingen, mulighed for overflytning mellem Prinsens Livregimetns Soldaterforenings fire afdelinger samt start af skydning på skydebanerne i Lyseng.

27-07-2017 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Referat af generalforsamlingen i hundredemandsforeningen.
Foreningen har 36 medlemmer hvoraf 6 deltog i generalforsamlingen
.


27-07-2017 Læs mere
Tåbeligt at flytte Hærens regimenter over i de operative brigader!
Læs landsformandens indlæg om Forsvarets ledelses planer for det kommende forsvarsforlig på OLFIs hjemmeside.


20-07-2017 Læs mere
Billedserie fra jubilæumsstævne 2017
Se Prebens I. Troelsens billeder fra soldaterjubilæet i Viborg den 10. juni 2017.


11-06-2017 Se billedserie

Dette er din indbydelse til Jubilarstævne 2017
Du inviteres hermed med ledsager til jubilarstævne lørdag den 10. juni 2017 på Viborg Kaserne.
Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård.
02-05-2017 Læs mere

Forslag fra Aarhus afdelingen
Herunder et forslag fra Aarhus-afdelingen til behandling på repræsentantskabsmødet i Viborg den 9. juni.
Da forslaget også har betydning for resten af soldaterforeningerne bringes det her i sin fulde ordlyd.
02-05-2017 Læs mere

Et lysglimt og en hilsen fra Prinsens...
Af Kurt Mosgaard

For nylig besøgte jeg KN-R Erik Dybdahl Andersen på plejehjemmet Kristiansgården i Beder ved Aarhus. Erik lider desværre af Alzheimers og eftervirkningerne af en hjerneblødning. 
02-05-2017 Læs mere

Forretningsudvalget helt ude i skoven…
Af Kurt Mosgaard

Nogle PLS medlemmer vil måske sige, at Forretningsudvalget (FU) endelig har modtaget en passende diagnose: ”helt ude i skoven”. Men så galt er det (måske) ikke ;-)
02-05-2017 Læs mere

Det deltog forretningsudvalget også i:
Peder Korshøj og Kurt Mosgaard har deltaget i flere møder i regi af DSL.
Landsformand Kurt Mosgaard har repræsenteret PLS i Folk og Sikkerheds årsmøde i Fredericia.

02-05-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Dødsfald i afdelingen. Udflugt til Pipeline Karup. Generalforsamling 21. marts 2017. Fremtidige aktiviteter i afdelingen.


02-05-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Husk landsudflugten til Classic Military Show på Finderup Øvelsesterræn lørdag den 19. august.


02-05-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Dødsfald i afdelingen. Vinterskydning 2016/2017. Generalforsamling blev afholdt den 7. marts på Veteranhjemmet i Aalborg. Fugleskydning.


02-05-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Aarhus-afdelingen afholdte sin ordinære generalforsamling den 28. marts 2017 i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lokale.
Formanden bød velkommen til landsformand Kurt Mosgaard og til de fremmødte medlemmer.
02-05-2017 Læs mere

Orientering fra Landsledelsen
Af Kurt Mosgaard, Landsformand

I disse måneder gennemfører lokalafdelingerne deres årlige generalforsamlinger. Foreløbig har jeg været i Herning, hvor der som sædvanlig var en rigtig god stemning blandt deltagerne og deres ægtefæller
03-03-2017 Læs mere

Opbakning fra selveste Præsident Trump…
Af Kurt Mosgaard, Landsformand
Man kan sige meget om ham, Præsident Trump, men han har fået sat fo-
kus på den manglende opfyldelse af NATO´s gensidige aftale om, at NATO-lande skal bidrage med mindst 2 % af deres BNP til vores kollektive forsvar
03-03-2017 Læs mere

Et spændende foredrag
En meget inspirerende og oplysende Speciallæge i Neurologi Berit Sørensen gennemførte foredrag med overskriften ”Blodpropper i hjernen”.20 videbegærlige fra Prinsens Livregiments Soldaterforenings deltog i foredraget
03-03-2017 Læs mere

Dette er din indbydelse til Jubilarstævne 2017
Du inviteres hermed med ledsager til jubilarstævne lørdag den 10. juni 2017 på Viborg Kaserne.
Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård.
03-03-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Første fællesspisning blev gennemført den 22. februar med 17 deltagere.
Kommende datoer for fællesspisning: 19. april og 17. maj.
Aftenudflugt med Dragonforeningen den 20. april.
Aftenudflugt til Grønhøj Kro den 2. maj.
03-03-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Som traditionen byder, var der indkaldt til generalforsamling i PLS Herning afd. d. 13 -2-2017.  Bestyrelse – medlemmer og ikke mindst vore ”piger” var draget af hus så betids at de, kunne nå at være på C F Kasernen i Herning til kl. 18.00.
03-03-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Vinterskydningen kører stadigt, men det er godt nok på et lavt gear, så der skal ske nogle tilmeldinger hvis det skal fortsætte igen til foråret, så I må se at samle jer sammen hvis det skal lykkes at få startet igen til foråret.

03-03-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Fredag den 9. juni 2017 kl. 1600 afholdes der ordinær generalforsamli
ng i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserne.


03-03-2017 Læs mere

Midtvejsmøde den 30. november 2016
Efter en flot march igennem Viborg by, mødtes alle deltagerne incl. musikkorpset til en let frokost i mindelokalerne.
Derefter sagde vi farvel til musikerne og mødtes i Paradiset til midtvejsmødet.
06-01-2017 Læs mere

Prinsens Musikkorps - Våben i særklasse
Prinsens Musikkorps er et af 3 tilbageværende professionelle militære musikkorps i Danmark.
Det er en af de linjer, vi plejer at bruge, når vi fortæller hvem og hvad Prinsens Musikkorps er.
06-01-2017 Læs mere

Landsformanden har ordet
Landsledelsen har besluttet at tildele Viborgafdelingens formand og vicelandsformand i Prinsens Livregiments Soldaterforening hæderstegnet for fortjenstfuld indsats i foreningen.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Årets julefrokost blev afholdt på Cafe Brændgården. Fællesspisning 22. februar og 15. marts. Foredragsaften 27. februar. Generalforsamling 21. marts. Kommende aktiviteter. Velkomst til nye medlemmer.
04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Formandens nytårshilsen. Generalforsamling den 13. februar. Bowlingaften den 23.marts. Landsudflugt til Classic Military Show lørdag den 19. august.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Efterlysning af skytter til vinterskydning. Generalforsamling afholdes den 7. marts kl. 18.00, Aalborg Veteranhjem, Skydebanevej 12, 9000 Aalborg.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Den ordinære generalforsamling 2017 afholdes tirsdag den 28.marts kl. 1900 i De samvirkende Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Alle medlemmer ønskes et godt og lykkebringende nytår.
Der er rolige forhold i foreningen både hvad angår økonomi og medlemstal.

04-01-2017 Læs mere

Landsformanden har ordet
Vi nærmer os juletiden, så herfra skal der lyde en glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening (PLS) og jeres pårørende.

02-11-2016 Læs mere

Vellykket landsudflugt
46 medlemmer og pårørende havde taget imod indbydelsen fra Viborg Afdeling til at deltage i årets landsudflugt, som gik til Energimuseet i Tange den 17. september.

02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Hvervekampagne fortsættes i 2017, bestyrelsens visioner for 2017, bowling 26. oktober, fremtidige aktiviteter, nyt medlemmer 30. september - 1. november.

02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Årets dyst i bowling blev afholdt i Herning Bowlinghal den 6. oktober med 23 deltagere.
Generalforsamling afholdes mandag den 13. februar 2017 på CF-kasernen.
02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Vinterskydningen er startet og sat ned, så det kun er anden onsdag i måneden.
Generalforsamling afholdes tirsdag den 7. marts kl. 1800 i Marinestuen.
02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Med tak for det forløbne år ønskes alle medlemmer af PLS Aarhus afdeling og jeres familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

02-11-2016 Læs mere

Hilsen fra Fødselsdagsfonden
Vi fra fødselsdagsfonden vil gerne hermed ønske alle medlemmer af Prinsen Livregiments Soldaterforening, og vore glade bidragsydere, som er vores livsnerve, en Glædelig Jul samt et helsebringende Nytår. Mogens Pedersen, formand.
02-11-2016

Initiativ-puljen - de tre t-er
Af landsformand Kurt Mosgaard
Tænke, Tale og Taste – det er blot de tre små trin, som I medlemmer og lokalafdelinger behøver at gøre for at få del i den nyoprettede initiativ-pulje på 10.000 kr.
03-03-2016 Læs mere

Tillykke og tak til Peter Vinther Christensen
Af landsformand Kurt Mosgaard
Prinsens Livregiment og PLS har gennem mange år nydt samarbejdet med Salling Bank, hvor bankdirektør Peter Vinther Christensen altid har bakket op om vores regiment og forening.
03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning blev afviklet den 27. august, 4-kantskydning på 200 meter blev afviklet på Danerlyng den 30. august. Fremtidige aktiviteter og velkomst til nye medlemmer.

03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Vi har modtaget meddelelse om at vores medlem Knud Erik Olesen er afgået ved døden.
Husk tilmelding til bowlingaften senest den 3. oktober.

03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Fugleskydning blev afholdt lørdag den 20. august, hvor Eyvind Nicolaisen blev fuglekonge.
Vinterskydningen starter onsdag den 12. oktober og efterfølgende anden onsdag i måneden.
03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Dødsfald: Svend Erik Ludvig Jørgensen, Søren Sørensen og Egon Rønning. Æret været deres minde.
Referat fra generalforsamlingen den 10. juni 2016.

03-09-2016 Læs mere

Markering af flagdag for Danmarks udsendte
Danmarks Nationale Flagdag den 5. september markeres i mange kommuner i landet.
Program for markeringen i Holstebro kan læses her.
Program for markeringen i Viborg kan læses her.
22-08-2016

Folk og Sikkerhed – hvad er det for en størrelse?
Af landsformand Kurt Mosgaard
Medlemmer af PLS er også indirekte medlemmer af organisationen Folk og Sikkerhed. Baggrunden er, at PLS er en af medlemsorganisationerne i DSL (Danske Soldaterforeningers Landsråd).
02-07-2016 Læs mere

PLS Initiativ-pulje
Af landsformand Kurt Mosgaard
PLS og lokalafdelingerne har rigtig gode aktiviteter, som byder på gode oplevelser og samvær. Men lad os ikke stoppe med det. Der er behov for nye spændende aktiviteter, som kan nydes af nuværende medlemmer.
02-07-02 Læs mere

Veteranøl overskud doneret til ”Tænker på dig”
Der er godt gang i salget af den bryg, hvor overskuddet går til støtte for arbejdet blandt veteraner. Nu er der også givet en donation som påskønnelse for det arbejde Simone Bech Nielsen udfører til gavn og glæde for de udsendte soldater.
02-07-2016 Læs mere

Landsudflugt lørdag den 17. september 2016
Viborg Afdeling indbyder hermed medlemmer og pårørende til landsudflugt lørdag den 17. september 2016 til Energimuseet, Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro.

02-07-2016 Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet 2016
Læs Preben I. Troelsens referat fra Repræsentantskabsmødet den 10. juni på Viborg Kaserne, hvor alle repræsentantskabets medlemmer blev genvalgt.

02-07-2016 Læs mere

Vellykket jubilarstævne 2016
Prinsens Livregiments Soldaterforening afviklede sit årlige jubilarstævne lørdag den 11. juni på Viborg Kaserne med 170 deltagere. Vejret var lidt overskyet, men der var lige fra start en god stemning.

02-07-2016 Læs mere

Arkiv 2021 - 2017
Indlæg fra 2021
Indlæg fra 2020
Indlæg fra 2019
Indlæg fra 2018
Indlæg fra 2017
I
Arkiv 2013 - 2016
Indlæg fra 2016
Indlæg fra 2015
Indlæg fra 2014
Indlæg fra 2013


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening
Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 27 62 14 49
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918